Блог

BIP-6F – прилики и разлики с предшественика си BIP

BIP-6F – прилики и разлики с предшественика си BIP
BIP-6F е кратката версия на Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността (BIP). Знаем, че  веднага ще попитатe какви са новостите при BIP-6F и с какво се различава от своя предшественик, затова бързаме да Ви обясним.
 
АЙТЕМИ
За разлика от BIP, който се състои от 210 айтема, BIP-6F е доста по-кратък и съдържа 48. Част от твърденията в BIP ще срещнете и в кратката версия, но други са специално разработени на база редица проучвания/изследвания.

 
ВРЕМЕ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ
Това е едно от най-големите предимства на краткия BIP. Попълването му отнема по-малко време - около 10-15 минути. Пестите време за себе си и за кандидатите/служителите. Звучи доста по-примамливо, нали?

 
ПЛАТФОРМА
BIP-6F може да се администрира лесно и удобно, по всяко време на денонощието и от всяко устройство, свързано с интернет, посредством платформата Аssessia
 
КАКВО ИЗМЕРВА
Да си дойдем на думата! Докато BIP измерва 14 личностни характеристики, BIP-6F дава информация за 6 по-обширни области. Ето какво включват те и къде можете да намерите информацията от „дългия BIP” в доклада на BIP-6F:

 
  • АНГАЖИРАНОСТ – изследва доколко човек преследва професионалните си цели. Дименсията изследва баланс между работа и личен живот, мотивация за постижения и конкурентнoст.
  • ПОДХОД КЪМ РАБОТАТА - изследва колко внимателно и последователно човек организира работата си и как изпълнява задачите си. Дава информация за характеристиките планиране и организиране, внимание към детайла и решителност.
  • ДОМИНАНТНОСТ – изследва доколко човек е решен да прокарва интересите си, готовността му да спори и отстоява позицията си, да оказва влияние, да мисли и действа независимо. 
  • ЕМОЦИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ – изследва устойчивостта на човек да работи под стрес и напрежение. Дава информация за характеристики като спокойствие/хладнокръвие, самоувереност и толерантност към фрустрация.
  • СЪТРУДНИЧЕСТВО – изследва дали човек предпочита да работи в екип или самостоятелно, доколко e склонен да търси компромисни решения и способността му да се интегрира.
  • СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – измерва доколко човек е активен и ангажиран в социални ситуации. Дава информация за чертите общителност, емпатия, способност за адаптиране на собствения стил на комуникация. 
 
ДОКЛАД
След попълването на BIP 6F получавате не един, а два модерни html доклада – за HR специалиста и за оценявания.
 
ЗА КАКВО Е ПОДХОДЯЩ
BIP 6F може да се използва при подбор, масово оценяване (стажантски програми) и идентифициране на областите за развитие.  
 

BIP и BIP-6F

Относно въпроси за начините на използване на  BIP-6F и ценови оферти, свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949.