Блог

Как да създадем култура на непрекъснато учене в организацията

Как да създадем култура  на непрекъснато учене в организацията

В напрегнатото ежедневие на специалистите по управление на човешките ресурси рядко остава време за по-стратегическите въпроси, особено в по-малки организации, където екип от няколко души съвместява всички HR функции. Тези теми, макар и по-абстрактни от непосредствените задачи, могат да имат сериозен позитивен ефект върху организацията. Създаването на култура на непрекъснато учене е дълъг процес, но с голямо значение за конкурентоспособността и адаптивността на компанията. Инициативата за това може да дойде „отгоре-надолу“, но най-често активният двигател на процеса е именно звеното по човешки ресурси.

Какво всъщност представлява културата на непрекъснато учене?

Става дума просто за атмосфера и условия в компанията, които подкрепят развитието и креативността на служителите. Особено важно е за компаниите в много динамични сектори, където е нужно да се търсят постоянно нови решения, позициите търпят чести видоизменения и несигурността на пазара е голяма.

Какви стъпки можете да предприемете, за да започнете да изграждате култура на непрекъснато учене?

Спечелете подкрепа

В един идеален свят още на старта на тази инициатива ще разполагате с пълната подкрепа на висшия мениджмънт и със стабилен бюджет, който да ви помогне да превърнете обучението и развитието на служителите в приоритет за компанията. Дори това да не е така обаче, има какво да направите. Можете например да потърсите подкрепа от ръководителите за първи стъпки в посока култура на непрекъснато учене, които не са зависими от бюджета, да демонстрирате ефекта им във времето и впоследствие да надградите усилията си с по-пълна програма за обучение и развитие. При всички случаи обаче ще са ви нужни съмишленици. Идентифицирайте хората, които имат вроден growth mindset (стремеж към постоянно развитие). Можете да ги разпознаете по техните действия, ако работите с тях отдавна, или по силно изразените личностни черти, свързани с отвореността към нов опит, ако отскоро са в компанията, но са преминали през личностно оценяване. Това са потенциалните посланици на вашата инициатива – хората, които жадуват за все повече знания, активно търсят обучения, приемат коригираща обратна връзка с ентусиазъм и желание веднага да се заемат с нужните промени. Обсъдете с тях намеренията си и потърсете идеи; попитайте ги за практическия им опит – как те комбинират времето за самоусъвършенстване с ежедневната работа, какви ползи им е донесло търсенето на нови знания и умения, какви спънки им се е налагало да преодолеят.  

Интегрирайте продължаващото учене в оценката на компетентности

Освен другите си функции оценяването на компетентности има силата да задава очаквания. Например, ако включите компетентност като „Постоянно развитие“ в годишното 360-градусово оценяване на мениджърите, оценяваните хора ще знаят, че поведения като „Непрекъснато надгражда своите умения“ или „Проявява интерес към нови методи и подходи в работата“ се очакват от страна на компанията за успешното изпълнение на тяхната работна роля. Мениджърите от своя страна са най-силните модели за подражание за своите служители и това е добър начин да „каскадирате“ стремежа към учене и себеразвитие към всички нива на организацията.

Насърчете индивидуалните усилия

Не е от голямо значение дали ще използвате дигитален инструмент, който геймифицира процеса на учене на служителите, или ще използвате друг метод, стига да давате гласност по някакъв начин на прогреса на служителите, които полагат усилия да се развиват. Основното нещо, с което е добре да се съобразите, е възрастовата група на повечето служители и колко бързо се приспособяват към използването на различни технологични инструменти. Можете например да организирате месечен приз за служител, който по собствена инициатива е наградил умение, важно за работата, а колегите да гласуват за най-заслужилия. Така ще стимулирате хората да търсят ресурси – свободно достъпни обучения или туториали, такива предоставени от компанията, книги и статии или менторство от друг колега по тема, която ги вълнува.

Толерирайте грешки

Изграждането на култура на непрекъснато учене съдържа и елемент на експериментаторски дух. Изпробването на нови подходи и знания обаче винаги носи несигурност и известен риск, затова е важно компанията да демонстрира толерантност към грешки. Така се създава усещане за сигурност, без което истинската креативност е невъзможна. Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се изпълни. Понякога рисковете са твърде големи, за да се допусне експериментиране или пък отделни мениджъри са по-консервативни и не успяват да отворят пространство за такова. Но всеки формализиран процес, при който служителите могат да предоставят своите идеи за подобрения или иновации за обсъждане в по-широк кръг и да получат обратна връзка за тях, е стъпка в правилната посока.

Оценете прогреса

След като известно време полагате усилия за внедряване на култура на непрекъснато учене в организацията, идва времето за проверка на прогреса. Културата на една организация е феномен, който има дълбоките си корени в отношенията между служителите и най-точно се дефинира с отговора на въпроса „как се правят нещата при нас“. Съответно културата може да бъде измерена и диагностицирана само чрез анкетно проучване сред всички служители, което включва важните за вашата компания аспекти. Подобно проучване може да ви даде информация доколко непрекъснатото учене е станало част от вътрешната култура и да ви даде идеи в каква посока да продължите. 

Създаването на култура на непрекъснато учене може да изисква много усилия, но те си заслужават. Компаниите, за които постоянното развитие е станало част от тяхното ДНК, прогресивно увеличават своят капитал от знания и умения, откликват гъвкаво на пазара и се тласкат към нови и нови постижения. Допълнително културата на постоянно учене намалява текучеството – все повече служители ценят възможностите за развитие и кариерно израстване над всички други придобивки, които компанията може да осигури.

Свържете се с нас за съдействие с 360-градусово оценяване, изграждане на система за оценка на компетентностите и анкетни проучвания в компанията на +359 877 83 99 49 или по имейл – hr@prometriks.com.

Photo by Artem Podrez: https://www.pexels.com/photo/young-woman-using-laptop-and-taking-notes-4492126/