Блог

Какво се крие зад оценката на интегритет?

Какво се крие зад оценката на интегритет?

Цялостност, целокупност, честност, непоквареност, почтеност. Според българския тълковен речник това е определението за интегритет. Интегритетът е набор от вътрешни убеждения, според които вършим нещата, които смятаме за правилни и отхвърляме онези, които са в противоречие с нашите принципи.

Той идва под много форми, но най-важните черти, с които го демонстрираме на работното място, са надеждност, честност, лоялност, морална зрялост и добра преценка.
 

Което означава, че:

  • действаме в съответствие с това, което казваме
  • сме надеждни и почтени
  • общуваме честно и открито
  • действията ни демонстрират ценностите, зад които заставаме
  • умеем да признаваме грешките си;
С други думи, интегритетът е личният ни етичен кодекс, според който действаме без значение от обстоятелствата, последствията, външния натиск и личната изгода. Това означава да правиш това, което трябва, дори и когато никой не те гледа; да откажеш да излъжеш, дори и шефът ти да те „натиска“ да го направиш; да не издадеш фирмена информация на конкурентна компания, въпреки че имаш нужда от пари. 
 

интегритет

 

Защо е важен интегритетът на работното място?

Интегритетът е важен, защото насърчава и демонстрира етичната културата в организацията. А организациите, които вдъхват доверие и функционират според ясни и почтени правила, обикновено имат и надеждни служители, които следват това, за което сте се споразумели. Освен това, няма клиент, който би искал да работи с организация, която не спазва думата си, която обещава едно, но прави друго или предлага лоши продукти и услуги. Нали?
 

интегритет2

А до какво води липсата му?

Липсата на интегритет е може би най-точно синтезирана от инвестиционния магьосник Уорън Бъфет – „Когато наемате хора, търсете три качества: интегритет, интелигентност и енергия. И ако първото липсва, то останалите две ще ви убият“.

Служителите без интегритет са по-загрижени да запазят работата си, отколкото да воюват за истината и ценностите на организацията. Подобни служители е по-вероятно да излъжат и да участват в неетични действия. А когато липсва интегритет, списъкът от подобни действия може да бъде доста дълъг: кражба на фирмена информация, ресурси и време, финансови злоупотреби, неоправдано отсъствие от работа, фалшиви болнични, закъснения, изопачаване на истината защо един проект не е завършен качествено или навреме, агресия, липса на професионална етика, преследване на лични интереси, лошо обслужване, неглижиране на обучения и задължения, грешки, лоша преценка и незаинтересованост.
 
Наемането само на няколко безпринципни служителя може да доведе до сериозни щети за финансите и репутацията на една компания. Според проучване на Association of Certified Fraud Examiners, годишните финансови загуби в следствие на злоупотреба за компаниите в западна Европа за 2018 са средно 200 000 долара. Затова и тестовете за интегритет стават все по-популярни, защото да не наемеш лош служител е също толкова важно, колкото и да си осигуриш услугите на топ талант.    
 

Как се измерва интегритет?

Психологическите тестове за интегритет имат дълга история и първите от тях са разработени като инструмент за оценка на служителите, които биха били склонни да крадат от компаниите за търговия на дребно. Днес тестовете за интегритет измерват доста по-широк диапазон от личностни черти, като честност, ефективни взаимоотношения на работното място, лоялност, спазване на организационните правила и норми, меркантилност, склонност към нарушаване на дисциплината и др.
 
Най-общо тестовете за интегритет идват под две форми:
  • Открити – тестове, които задават явни въпроси, като „Случвало ли Ви се е да премълчите за своя грешка в работата, за да избегнете наказание или санкция?“ Те недвусмислено насочват към целта на оценяването. Подобни тестове сe базират на принципа, че миналите поведения са най-добрият предиктор за бъдещите. Пример за такъв тест е Integrity Check. Той съчетава както открити въпроси, така и етични казуси и айтеми, които измерват нагласите, личностните характеристики и склонността на човек да манипулира мнението за себе си;
  • Закрити – приличат на традиционните личностни въпросници и са създадени така, че да оценяват характеристиките, които правят човек по-склонен или не към извършването на контрапродуктивни действия. Пример за подобен тест е въпросникът Dark Four. При него целта е завоалирана, а начинът, по който мери, труден за разгадаване. Той е подходящ и надежден инструмент за оценяване на хора на високи ръководни позиции, при които липсата  на морални скрупули трудно може да бъде уловена по време на интервю, а понякога дори през 6-месечния изпитателен срок. Те могат успешно да изградят имидж на лоялни и в даден момент да нанесат големи щети на компанията, преследвайки личния си интерес.
 
Тестовете за интегритет са приложими както за най-ниските позиции, така и за висшия мениджмънт. Защото етиката е точно толкова важна за касиера или охраната на обекта, колкото и за изпълнителния директор. Ако притежаваш интегритет, то подобен тест го потвърждава като бял ден. Независимо дали си с високо или ниско IQ, ако го нямаш, то тестът за интегритет може да улови, че не виждаш какъв е проблемът в отговорите, които те издават. И ако понякога изглежда, че тестовете за интегритет са като „оценка на душата“, те всъщност измерват каква е вероятността един човек да предприеме контрапродуктивни действия на работното си място.