Блог

Нашите клиенти разказват за работата си с 360Assessia

Нашите клиенти разказват за работата си с 360Assessia

Юлия Ушовска, Мениджър ЧР, БОпартнърс, Реалто Груп

Работата  с екипа на Прометрикс е вдъхновяваща и винаги на високо професионално ниво. Работихме по два големи проекта за проучване на вътрешната удовлетвореност на служителите и оценка на лидерския и мениджърски екип през платформата 360 Assessia.

Платформата е много гъвкава и дава възможност за качване на въпросници , които са адаптирани към нашите нужди. С платформата се работи леко и приятно.

Безценна е подкрепата на екипа на „Прометрикс“ във всички етапи по провеждане на проектите. Винаги са отворени към нашите нужди, отзивчиви и с разбиране. Подхождат професионално и отговорно към всички наши въпроси.

В „Прометрикс“ открих дългосрочен и доверен партньор, който препоръчвам на всички ЧР професионалисти.

Ваня Къндова, управител на Дайнамик Талент Мениджмънт (ДТМ ЕООД)

Изключително сме удовлетворени от 360 градусовата обратна връзка, която организирахме и проведохме през платформата на 360 Assessia.

Процесът е автоматизиран, доколкото е възможно, което много облекчи работата ми по администрирането му.

Колегите от Prometriks се отзоваваха на всяка наша нужда с търпение, разбиране и подкрепа. Горещо препоръчвам!

Мария Николова, Group HR Business Partner, Telelink Infra Services

Искрено благодаря за съдействието и съветите по време на целия процес по провеждане на 360-градусовата оценка в нашата компания, чрез вашата платформа. Високо оценявам отзивчивостта ви и бърза реакция при възникнали въпроси от наша страна или при необходимост от съдействие.

Системата е много интуитивна и лесна за използване, както от страна на администратора, така и за тези, които попълват въпросниците. Много удобна е възможността за двуезичност на системата а самите доклади са ясно четими дори и за хора, които за пръв път получават подобна информация.

Image by Freepik