Блог

Научете повече за себе си докато играете видео игра

Научете повече за себе си докато играете видео игра
Skyrise City не е просто поредната видеоигра, а инструмент за Game-based Assessment (GBA) - иновативен метод за оценяване на способности и личностни характеристики. Базиран на детайлни невропсихологични изследвания, Skyrise City обединява в себе си редица игрови задачи, които са доказали във времето, че могат ефективно да оценяват личността и поведението на играещите.
 
Пример за такава игра е Balloon Analogue Risk Task (Lejuez et al., 2002), която измерва дали и колко често кандидатът е склонен за взима рискови решения. 
 

game based assessment

В Skyrise City тези игри имат нов и интересен облик като е запазена валидността, надеждността и точността, с която измерват конкретните характеристики. Те изследват спонтанните реакции на оценявания спрямо стимулите в играта. С други думи, дават информация не само за това дали играещият е решил конкретна задача, но и за начина, по който е стигнал до решението – доколко е бил склонен да рискува, дали с напредване на времето е станал по-невнимателен, дали е променил първоначалната си стратегия. Всяко едно докосване на екрана и всяко решение, което бива взето по време на оценяването със Skyrise City, дава информация за стила на поведение и начина на мислене на кандидата, на база на които се извежда информация за личността и способностите. Така оценяването се превръща в забавен и приятен процес за кандидатите за работа, а специалистите ЧР получават обширна и достоверна информация за това доколко те ще бъдат успешни на конкретната позиция. Неслучайно казват, че действията говорят по-ясно от думите. 
 
Навярно ще се запитате „Каква релевантна информация за бъдещето работно представяне на кандидат за работа може да ми даде една игра“?
 
Skyrise City измерва 30 компетенции, важни за успешното справяне в работата, които се разпределят в следните групи:
  • Когнитивни способности - като напр. колко бързо оценяващия преработва информацията, успява да се концентрира и доколко ефективно борави с цифрови данни и фигури.
  • Стил на вземане на решение – дава информация за това доколко човек е склонен да поема рискове, как взима решения и дали се фокусира върху краткосрочни или дългосрочни цели.
  • Постигане на резултати – мотивацията на оценявания и начина, по който се справя с предизвикателствата (напр. дали избягва негативни последствия, търси външна мотивация). 
  • Стил на работа - показва доколко играещият предпочита структурирана или неструктурирана работна среда, умее да поема лична отговорност и да разпознава и контролира емоциите си.
  • Взаимоотношения – отразява индивидуалния подход на взаимоотношения с другите (напр. способност да адаптираш собствения стил на комуникация, интерес към изграждането на взаимоотношения, увереност във взаимодействията с околните).
 
Резултатите от оценяването се получават под формата на графичен интерпретативен доклад, който се получава както HR специалиста, така и от кандидата за работа.
 
Звучи забавно и полезно, нали? Изпробвайте я сега.
 
Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 02/43 73 185.