Блог

Препъни камъчета в подбора - Кариерни котви (първа част)

Препъни камъчета в подбора - Кариерни котви (първа част)
Напоследък все по-често срещам съвети за кандидатите за работа, съвети за това как да напишат CV и мотивационно писмо, как да се подготвят за интервю и как да се представят най-добре. Тези съвети наистина са ценни. Вярно е, че CV-то може да ни „отвори вратата“ за интервю или да намали шансовете ни за него. Външният вид, ръкостискането, първото впечатление, слушането и задаването на въпроси, вербалните и невербални послания също са важни. Но, в стремежа си да получим позицията, за която кандидатстваме, понякога не намираме точния отговор на много важни въпроси: Дали това е работата, която ще ми донесе професионална и лична удовлетвореност? Това ли е фирмата, в която ще се чувствам добре и ще искам да остана в нея?
 
Често пъти сме примамени от възможността за професионално развитие или кариерно израстване, от по-добро заплащане или от по-малко натоварване. Но достатъчно ли е това? Какво определя избора ни и какво гарантира неговата успешност? Всички познаваме хора, които напускат позиции и компании, които на пръв поглед отговарят на техните изисквания и очакванията им или, оставайки в тях, се чувстват неудовлетворени и в известна степен „излъгани“. Обикновено това са хора с опит, често работили продължително време в една компания. Кое е „камъчето“, което е провалило техния избор? То се нарича „Кариерна котва“.
 
Кариерната котва на всеки човек е неговата Аз-концепция, която се състои от:
  • Талантите и способностите, които той вижда у себе си;
  • Неговите базисни ценности;
  • Потребностите и мотивите му така, както те се отнасят към неговата кариера.
Кариерните котви се развиват с натрупването на жизнен и професионален опит, но веднъж формирани, придобиват функцията на стабилизираща сила. Кариерната котва е единство от ценности и мотиви, от които човек трудно би се отказал, когато има възможност за осъзнат избор. Тя е това, към което човек интуитивно се стреми в работата си; което, при равни други условия, го кара да се чувства по-добре.
 
Има идентифицирани осем кариерни котви: Техническа/функционална компетентност, Обща управленска компетентност, Автономия /независимост, Сигурност/стабилност, Предприемаческа креативност, Служене/отдаденост на кауза, Чисто предизвикателство, Жизнен стил.
 
Всеки човек се отнася в определена степен към всяка от кариерните котви, но принадлежи към онази, която има първостепенна важност за него. Кариерната котва не винаги съвпада с естеството на работата. Разминаванията  обикновено са в резултат от възпрепятстващи външни фактори, над които човек  не може да има контрол, най-често финансови или семейни. В повечето случаи, когато отпадне външната причина, хората търсят промяна.
 
Кариерната котва принципно е устойчива и, при голямо несъответствие и липса на силен външен фактор, може да бъде причина за неудовлетвореност и бърза смяна на работното място.
Може би вече имате хипотеза относно вашата основна кариерна котва или се питате към коя от тях принадлежите? Повече за кариерните котви ще научите в следващата ми публикация.
 
Румяна Ганчевска

Кариерни котви