Блог

Тестовете за оценка при подбор – „за“ или „против“?

Тестовете за оценка при подбор – „за“ или „против“?
Компаниите, които използват  тестове за оценка на кандидати за работа, всъщност се стремят да подобрят качеството на подбора и да минимизират своя субективизъм при взимането на решения, свързани с хора. 
 
Те могат да използват два типа тестове: личностни  и такива за измерване на способности.
 
Какво представляват личностните тестове, които се използват при подбор?
Работещите личностни тестове се създават в резултат на много знания и положен труд, базират се на определена теория от психологията и преди да влязат в практиката, задължително преминават през пилотни изследвания и нормиране за дадената страна, в която ще се използват.
 
Те често  са самооценъчни – тоест попълващият дава своята оценка на това до колко едно твърдение се отнася до него или пък не. 
 
Например:
 
„Тъй като поемам прекалено много отговорности в екипната работа, аз често се чувствам изморен.“
 
Обикновено отговорите варират от „изобщо не съм съгласен“ до „напълно съм съгласен“. 
 
Резултатите на дадения човек се сравняват с резултатите на нормативна извадка от хора от същия пол, националност, възраст, образование, ниво на позицията. 
 
Получава се личностен профил на кандидата, който се сравнява с „еталонния“ профил на дадената позиция в компанията. Той помага, от една страна, на специалистите по подбор да са по-обективни, а от друга, на хората да заемат подходящи за личността си позиции, така че да се чувстват пълноценни и удовлетворени на работното си място.
 
Разбира се, както във всички останали сфери - медицина, инженерство, строителство, така и тук е много важно какви инструменти се прилагат и дали човекът, който извършва измерването, е обучен и квалифициран да „разчита“ резултатите.
 
Кои са признаците, по които може да разберем дали ни оценяват с професионален инструмент: 
  • Името на теста води до неговия създател;
  • Попълва се на родния ни език; 
  • Има квалифицирани професионалисти, които са автори на българската адаптация (ако тестът не е с български автор).