Блог

За какво служат личностните въпросници и как да ги използваме

За какво служат личностните въпросници и как да ги използваме
Успехът на един бизнес зависи от това доколко всяка една брънка в организацията тежи на мястото си и умее да изпълнява ефективно ролята си. Човек може да премине с летящ старт през всички кръгове на интервюто за работа, да бъде блестящ по време на предварителното обучение и накрая да се окаже неспособен да се впише в работната среда на една компания. Никой не е застрахован от подобно развитие на нещата, особено когато не става въпрос за липса на професионална квалификация, а за неспособност да приложиш различни „меки умения“, които различните позиции изискват. 
 
Затова и личностните тестове като BIP-6F са един от най-достоверните начини да се предскаже бъдещия успех на работното място. Да отделиш малко време и усилия, за да преминеш през лабиринта от личностни въпроси, е полезна инвестиция за всеки, който иска да научи повече за персоналните си области на развитие и да погледне безпристрастно към професионалното си Аз. Още повече, че попълването на BIP 6F отнема само 10 минути.  
 

Как работят личностните въпросници?

Личностните тестове определят стила на поведение на човека в работата. За разлика от фактори като образование, технически умения, професионален опит, външен вид или IQ, личностните черти са по-сложни за оценяване и е трудно да бъдат определени с един въпросник с правилни и грешни отговори, или по време на едно интервю. Така например BIP 6F измерва редица показатели като социални умения, ангажираност, подход, мотивация, доминантност и докато при едно потенциално интервю работодателят или специалистът човешки ресурси обикновено могат да оценят техническите уменията на кандидата доста точно, те ще разчитат много повече на интуицията си по отношение на неговите личностни характеристики. 
 
Обикновено в подобен въпросник от теб се очаква да определиш своето ниво на съгласие с поредица от твърдения, например „Предпочитам да работя в екип“, които имат за цел да измерят различни аспекти от стила ти на поведение в работата . Всички отделни индикатори се използват за съставянето на един завършен профил и могат да предскажат доста точно бъдещото ти професионално представяне на конкретна позиция. 
 
Високите резултати от личностния въпросник не гарантират успех в работата, както и ниските такива не означават непременно, че не можеш да се справиш с нея. Всяка позиция изисква различна комбинация от измерваните личностни черти. Например човекът с високи показатели за емпатия може да бъде дипломатичен, учтив, разбиращ и да се интересува от нуждите на околните и въпреки това да не е добър в работата в екип, тъй като има ниско ниво на социални умения и предпочита повече да работи сам.
 
Обикновено личностните въпросници се използват, за да оценят потенциала ти да се впишеш успешно в работната среда и могат да са полезни и за определянето на области за бъдещо развитие. Важно е да се обърне внимание, че личността оказва голямо влияние върху представянето на човек на работното място, но професионалните успехи зависят и от фактори като способности, мотивация, интегритет, които също си струва да бъдат изследвани.

 

Ролята на BIP-6F

Характеристиките на личността, които BIP 6F измерва, включват социални умения, сътрудничество, стабилност, ангажираност, подход и доминантност. BIP 6F се стреми да оцени какъв човек си по начин, по който не би се описал непременно в едно потенциално интервю за работа. Въпросите в него са предназначени да хвърлят повече светлина върху това как би реагирал в различни ситуации и какво те мотивира. Нещо повече, някои личностните въпросници са направени така, че да уловят евентуални несъответствия в отговорите ти и да ти попречат „да излъжеш теста“. Защото, опитвайки се да се представиш за някой друг, би ти направило лоша услуга, когато започнеш нова работа и колегите ти очакват да работят с „другия“, а не с твоето истинско Аз.   
 

Не можеш да се провалиш на  BIP-6F

Добрата новина е, че не можеш да се провалиш на личностен въпросник. В него няма правилни или грешни отговори. Той ти дава информация къде се намираш спрямо всички останали хора, които са попълнили теста. Можеш да го използваш, за да разбереш как силните ти и слабите ти страни резонират с изискванията на работата ти. Така например, високата оценка за социални умения звучи положително, но това не би било жизнено важно за теб, ако работата ти изисква от теб управлението на морски фар. 
 
Според едно от проучванията на британското онлайн списание за човешки ресурси „Personnel Today“, близо 80% от служителите в една организация никога не са попълвали личностен тест, въпреки че биха им дали обективни индикатори за силните и слабите им страни, свързани с работата.