Блог

Защо трансформационното лидерство е новото черно

Защо трансформационното лидерство е новото черно
Стилът на управление „Защото аз така казвам“ вече не е на мода. От лидерите днес се очаква да се вслушват в своите последователи, да търсят как да отговорят на техните индивидуални нужди, да прегръщат промяната и да „заразяват“ с ентусиазма си. Менторството, делегирането, ученето през целия живот и индивидуалното отношение са само част от нещата, които се очакват от ефективния лидер днес.  
 
Днешните последователи също са се променили. В наши дни това са прогресивни хора, които разполагат с достъп до неограничена информация и често знаят по-добре от лидера как да свършат задачата. Те искат да имат свободата да взимат самостоятелни решения и да следват характери, които им помагат да постигат и личните си цели. Още по-важното е, че това са бъдещите лидери в организацията и за да успее тя, техният потенциал трябва също да се развива.
 
Ето защо на трансформационните лидери се гледа като на следващото поколение ръководители, които могат да отговорят на всички тези предизвикателства. Да вдъхновяват хората за промяна. Да ги карат да променят своите възприятия, очаквания и мотивация и да постигат общи цели. Трансформационното лидерство е новото черно, защото този стил на ръководене води до по-голяма ангажираност на служителите, повече удовлетворение от работата им, повишава доверието вътре и извън организацията и ѝ помага да остане гъвкава спрямо постоянно променящата се среда, както и да развива по-добри служители, които един ден също да се превърнат в трансформационни лидери.  Така че ето няколко причини защо да станеш трансформационен лидер. 
 
 
Повече хора ще бъдат доволни от работата си
Трансформационният лидер води след себе си повече доволни служители. А и клиенти. Понеже обръща голямо внимание на индивидуалните потребности, стремежи и умения на последователите си, те се чувстват чути, знаят, че мнението им има значение, че усилията им са признати и че има някой, който е загрижен за тяхното развитие. Понякога дори повече от тях самите. Всеки от тях разбира, че има своята специфична роля и принос за постигане на голямата цел, което ги прави по-ангажирани и доволни от работата си. Трансформационният лидерски подход насърчава неформалната и приятелска работна среда, третира последователите като равноправни и им помага да намерят повече удовлетворение в работата си.
 
По-висока продуктивност 
Повече хора, които намират смисъл в работата си, означава повече хора, които са по-продуктивни и стремящи се да отговорят на изискванията на повишената си лична ангажираност към постигането на целите. Трансформационният лидер мотивира последователите си да достигнат до границите на това, което смятат за възможно, и след това ги кара да направят още една крачка, което повишава продуктивността на екипа, а и резултатите.
 
Промяната става неизбежна 
За да се развиват, компаниите и брандовете трябва да са готови да се трансформират, подобряват и растат. Трансформационните лидери гледат на промяната като на нещо неизбежно и не се страхуват да променят курса, щом това ще им донесе по-голям успех. Те следят динамичните промени на бизнеса и се стремят да намерят креативни и иновативни начини да изпреварят и предвидят следващата вълна от трансформации. На лидерът се пада тежката задача да обясни и артикулира необходимостта от промени в организацията. А трансформационния лидер знае как да го направи ефективно, защото той самия вярва, че промяната е единствената константа, гарантираща успех. 
 
Визията на организацията става по-разбираема
Когато организацията променя визията, която следва, откритостта на трансформационния лидер помага тази нова визия да достигне до всички нива на йерархичната пирамида. Честността и искреността на лидера води до  по-голяма прозрачност и разбиране на новите ценности, които организацията прегръща. Оттам и новата визия бързо бива подета от последователите му и филтрирана надолу по всички нива на организацията.  
 
Трансформационните лидери носят ентусиазъм
Ентусиазмът е заразен. Когато последователите виждат как лидерът им е ентусиазиран в преследването на нова визия и тази визия е успешна, в тях се заражда желанието да преживеят успеха заедно с него. Трансформационните лидери предизвикват ентусиазъм като демонстрират собствената си увереност и ангажираност към общата, макар и често трудна цел и рисуват хоризонтите, които ще се открият пред тях чрез постигането ѝ. Така запалват пламъчето у своите последователи и повишават ангажираността и готовността им да се отправят с него към нови професионални висини.   
 
 
Насърчават непрекъснатото учене и развитие
Трансформационните лидери правят доста повече от това просто да насочват екипа си към крайната цел. Те също така очакват и по-висока ефективност от себе си и своите последователи.  Те предизвикват интелектуално своите служители, изграждат култура на непрекъснато усъвършенстване и насърчават ученето през целия живот. В замяна обикновено получават по-голяма ефективност и гъвкавост от страна на екипа, както и по-високо качество на взетите решения.
 
Етиката е водеща 
Понякога трансформационният лидер може да се загуби, когато не вижда детайлите около голямата картинка, но винаги ще се стреми към това да върши правилните неща по правилния начин. Той е консистентен в това, което казва и прави, базирайки се на етични принципи и ценности. Така изглежда автентичен и надежден в очите на последователите си и усилва доверието им и увереността, че ще направи каквото трябва във всяка ситуация.
 
Те задават важните въпроси
Най-честият въпрос, който ще чуеш от един трансформационен лидер е „Защо?“. Обикновено след това ще последва следващия въпрос – „Защо не?“. Трансформационните лидери задават дневния ред на организацията и екипа. Те търсят най-ефективния път към успеха, задавайки важните въпроси, и умеят да слушат, защото са наясно, че не винаги те са хората с най-верния отговор. 
 
Гордеят се с постигнатите резултати
Трансформационният лидер е толкова търсен в днешно време, защото е способен да остави настрани собствените си интереси, за да преследва интересите на организацията и на тези около него. Трансформационните лидери продължават напред там, където всички останали се отказват, защото вярват, че зад гърба си имат екип, на който могат да разчитат и са убедени, че заедно могат да преминат всяко препятствие. Те се гордеят, както със своите успехи като ръководители, така и с тези на последователите си. 
 
А ти искаш ли да бъдеш трансформационен лидер? Направи теста ТУК и научи повече за лидерския си потенциал.