Типологичен въпросник по К. Юнг, К. Майерс и И. Бригс за 16-те личностни типа (TYPE Explorer)

TYPE Explorer е типологичен тест, базиран на теорията на Карл Густав Юнг, Кристина Майерс и Изабел Бригс за 16-те личностни типа. Това е най-популярната и широко призната типологизация на личността  в света. Тестът е специално създаден за използване в сферата на човешките ресурси за цели, свързани с онбординг, формиране на екипи, личностно развитие на служителите и други проекти. Основно предимство на Type Explorer е, че идентифицира потенциалите и индивидуалните силни страни на хората и промотира толерантността към различието в организациите.

Кога се прилага? 
 • Онбординг
 • Обучения и тиймбилдинг активности
 • Кариерно консултиране и коучинг
 • Медиация и решаване на конфликти
 
Личностният тип се формира възоснова предпочитанията по 4 дихотомни скали:  
 • Екстраверсия – Интроверсия
 • Усещане – Интуиция
 • Мислене – Чувстване
 • Възприемане – Разсъждение
 
Какво представлява? 
Type Explorer съдържа 135 твърдения, описващи поведения и реакции в различни работни ситуации. Попълващият трябва да отговори на твърденията, като посочи своето лично предпочитание към една от две алтернативи.

Защо да го изберете?
 • Правилно идентифицира личностния тип на попълващия и дава информация колко изразен ще е той в поведението
 • Разполага с 2 доклада за всеки личностен тип: Доклад за индивидуален принос и Доклад за стрес и конфликти  
 • Спомага за откриването на точния подход за мотивиране и развитие на служителя
 • Промотира култура на толерантност към различията в компанията и взаимно оценяване на силните страни
 
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30 минути. 
Езици: Български
            
 
За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com.

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ.

Издател: Прометрикс
Тестът е специално създаден за България!

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение