Блог

Трансформационният лидер в действие

Трансформационният лидер в действие
 
Трансформационното лидерство е креативен стил на управление, който насърчава самоусъвършенстването и отхвърля небрежното примирение с нещата, такива каквито са. Според него всеки човек има потенциал за развитие. И точно към това се стреми трансформационният лидер – да предизвиква себе си и последователите си към постигането на по-високи цели, като им помага по пътя.
 
Четирите характеристики на трансформационния лидер
Както споменахме в предишната си статия Трансформирай това – лидерът, който няма нужда от маршалски пагони, трансформационното лидерство има четири основни измерения: то стимулира интелектуално, търси индивидуален подход към всеки от екипа, мотивира чрез визия и е модел за подражание. 
 
Нека придадем малко контекст на тези четири измерения. Да си представим Мария – маркетинг мениджър, чиято компания трябва да завърши месеца с X на брой продадени тунквани вафли. Като трансформационен лидер, тя вдъхновява всички от екипа си да бъдат най-добрата версия на себе си, водейки ги към успеха.  
 
За да ги стимулира интелектуално, тя споделя с тях проблемите, пред които се изправя отделът. Търси съвети от колегите как да ги преодолеят, предизвиква ги да погледнат на пречките от друг ъгъл и да поставят под съмнение начините, по които са правили нещата досега. Мария ги стимулира интелектуално да търсят креативни решения и по-различни подходи. Посреща идеите им с уважение, без да ги фаворитизира или критикува.
 
И понеже веригата е толкова силна, колкото най-слабата ѝ брънка, Мария отделя време за всеки от членовете на екипа, за да разбере неговите притеснения и проблеми. Опитва се да разбере от какво всеки смята, че има нужда, за да стане по-добър – повече обучения, повече наставления или повече автономност. Често фино настройва индивидуалната им натовареност, за да отговаря на уникалните умения на всеки от тях.
 
Мария разбира, че за трансформационния лидер не е достатъчно само да бъде за пример, но той трябва и да мотивира и вдъхновява чрез визия. Ето защо се стреми да визуализира пред екипа си до какви позитивни резултати ще доведе тяхната работа, какво ще се промени в следствие на техните успехи и дори как ще ги отпразнуват. Стреми се да мотивира екипа си да се чувства като важна част от решението на проблемите и да го ентусиазира за крайния резултат от неговата работа. 
 
А защото пък само визия без личен пример също не е достатъчна, Мария идва на работа час по-рано от екипа си, тръгва си последна и през целия ден е фокусирана върху постигането на малките цели, които съставят голямата цел. Разбира се, тя е забавна и приказлива, когато е време за почивка, но когато дойде отново време за работа, Мария е пример за продуктивност на целия екип.  
 

Лидерът и екипът му

Трансформационните лидери се познават и по начина, по който действат с екипа си. Ако нямаш нищо против да им дадеш свободата сами да взимат част от важните решения, то ти най-вероятно си трансформационен лидер. Но тази свобода може да бъде и задушаваща. Понякога екипът може да има нужда от посока, а друг път усилията, които се изискват от тях, могат да ги накарат да се чувстват така, сякаш трябва да вършат и неща, които са отговорност на мениджъра им. Затова трансформационният лидер следва определени принципи в работата си с тези, които води. 

Търси бърза обратна връзка
Обикновено организациите не се стремят да игнорират обратната връзка. Но често времето, за което тя бива обработена и анализирана, е толкова дълго, особено в организации-мастодонти, че проблемите или вече са избухнали, или вече са забравени. Затова трансформационният лидер търси навременна обратна връзка, за да може да реагира бързо и да разреши проблемите още при тяхното възникване, а не когато хората му вече са се обезсърчили и молбите за напускане са започнали да валят.   
 
Налага прозрачност
Трансформационният лидер търси начини да даде шанс на екипа си за момент да се откъсне от детайлите на оперативната работа и да види общата картина. Споделяйки информация, с която екипът не е запознат, показвайки им голямата картина, лидерът позволява на колегите си да видят как тяхната роля в екипа и работата им допринасят за функционирането на цялата организация. По този начин действията му придобиват по-ясен смисъл и логика за тях.
 

Предлага нови предизвикателства
Трансформационният лидер не иска самодоволен екип, който лежи на старите си успехи. Те трябва, подобно на него, винаги да се стремят да стават по-добри. Затова винаги ги подтиква към това да станат малко по-продуктивни, малко по-ефективни и да развиват своите индивидуални лидерски умения, като им помага да разширяват своите знания и компетенции.  

Уважава границите
Трансформационният лидер често изправя екипа си пред нови предизвикателства, но не си позволява да прекрачва границите на техните възможности. Подкрепя тяхното израстване, но първо се уверява, че те могат да плуват, преди да ги хвърли в дълбокото.

Не забравя да бъде гъвкав 
Трансформационният лидер знае, че гъвкавостта и адаптивността са от голямо значение, особено в среда или екипи, които минават през промени. Затова и насърчава хората си да бъдат гъвкави пред предизвикателствата, да прегръщат промените и да не се страхуват да излязат от професионалната си зона на комфорт. Често „настройва“ работните процеси, за да даде по-голяма свобода на хората си.  
 

Забравя за микромениджмънта 
Когато трансформационният лидер реши, че екипът може да поеме по-голяма отговорност, той отстъпва назад, а не виси на главата им, за да наблюдава всяка тяхна стъпка. Спира да ги микроменажира и им дава пространство да взимат решения, да грешат и да преодоляват препятствия.

Основата на трансформационното лидерство е сътрудничеството. Трансформационният лидер знае, че не той е най-важният, но абсолютно всичко важно започва с него. А ти можеш да провериш доколко владееш тънкостите на трансформационнотолидесртво тук.