Полиграфът или машината на истината

Автор: Светослав Занев

Лъжата е феномен, който неизменно присъства в ежедневието на хората. Присъствието понякога е осезателно, друг път – не. Лъжите, които всеки използва във всекидневието си , в по-голяма степен са безобидни и са в контекста на добронамереността. Но в същото време ние сме особено чувствителни, когато лъжата в общуването между хората се използва като средство за придобиване на предимство или за постигане на цели, които са във вреда на другата страна.

И все пак като се говори за начините, процедурите и средствата за откриване на лъжата, най-често вниманието се фокусира върху полиграфа или детектора на лъжата. Акцентът в книгата е детекцията на лъжата като своеобразна експериментална процедура, която се провежда съобразно определени стандартни правила и използва научни закономерности от областта на психологията и психофизиологията.

За автора:
Светослав Занев е завършил училището на Бакстър по детекция на лъжата (Сан Диего, САЩ) през 1997-1998г. и работи с полиграф от над 20 години. Провел е повече от 5000 изследвания с детектор на лъжата. Основател е на Българската полиграфска асоциация и е член на Американската полиграфска асосиация от 1998 г. Директор е в International Society of Polygraph Examiners.

Цена: 5 лв.

Поръчай

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение