Полиграфът или машината на истината

Автор: Светослав Занев

Лъжата е феномен, който неизменно присъства в ежедневието на хората. Присъствието понякога е осезателно, друг път – не. Лъжите, които всеки използва във всекидневието си , в по-голяма степен са безобидни и са в контекста на добронамереността. Но в същото време ние сме особено чувствителни, когато лъжата в общуването между хората се използва като средство за придобиване на предимство или за постигане на цели, които са във вреда на другата страна.

И все пак като се говори за начините, процедурите и средствата за откриване на лъжата, най-често вниманието се фокусира върху полиграфа или детектора на лъжата. Акцентът в книгата е детекцията на лъжата като своеобразна експериментална процедура, която се провежда съобразно определени стандартни правила и използва научни закономерности от областта на психологията и психофизиологията.

За автора:
Светослав Занев е завършил училището на Бакстър по детекция на лъжата (Сан Диего, САЩ) през 1997-1998г. и работи с полиграф от над 20 години. Провел е повече от 5000 изследвания с детектор на лъжата. Основател е на Българската полиграфска асоциация и е член на Американската полиграфска асосиация от 1998 г. Директор е в International Society of Polygraph Examiners.

Цена: 5 лв.

Поръчай

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение