Новини

Прометрикс – член на Е-ATP

Прометрикс – член на Е-ATP
Прометрикс стана официален член на Европейската асоциация на издателите на тестове Е-АТР (част от ATP - Association of Test Publishers).
 
Създадена през 1992 г., ATP е най-голямата асоциация на издатели и разпространители на тестове в световен мащаб. Членовете на ATP насърчават и подобряват интегритета на услугите и продуктите за оценяване, както и тяхната стойност за обществото. Те са отдадени на тази кауза и поддържат най-високо ниво на професионализъм и бизнес етика в рамките на издателската общност.
 
През септември 2018 г. в Атина се проведе ежегодното събитие на ATP за Европа, на което присъстваше и нашият екип. По време на конференцията бяха обсъдени новите тенденции в оценяването, а централен фокус бяха технологичните решения и изкуственият интелект. Като основно направление се отличи и Game-Based Assessment, който посредством игра точно и безпристрастно оценява потенциала и стила на работа на човек.
 
Радваме се да бъдем част от Е-ATP, защото вярваме в качеството и професионализма в оценяването и се стремим да си сътрудничим и обменяме опит с най-добрите.