Новини

Какви са професионалните ценности на работещите и учащите в България?

Какви са професионалните ценности на работещите и учащите в България?
Професионалните ценности на човек оказват влияние върху поведението и всяко решение, което той прави в работен аспект – от избора на работодател и работно място, през начина, по който изпълнява задълженията си, до степента на удовлетвореност и ангажираност.
 
С динамичните промени в бизнеса, технологиите и Интернет като все по-неизменна част от работните процеси и неограничените възможности човек да се учи и развива, неминуемо през последните няколко десетилетия са се променили и ценностите, които мотивират хората да вземат едно или друго решение, що се отнася до професионалната им реализация.
 
За да изследва тези промени и различията в ценностите сред поколенията, Милен Великов, съвместно с Прометрикс, стартира „Проучване на професионалните ценности на работещи и учащи в България“.  
 
В изследването може да се включи всеки над 13-14 години, като попълни кратък въпросник. Попълването е анонимно, осъществява се на онлайн платформата Аssessia и отнема около 5 минути.
 
Споделете какви са вашите професионални ценности, като кликнете тук.
 
За повече информация, свържете се с нас на 02/43 73 185.