Новини

Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби

Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби

В периода 12-18 ноември 2017г. ще се проведе Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби, организирана от Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АCFE). Основният фокус на събитието е необходимостта от повишаване на осъзнатостта по отношение на интегритета, като начин за проактивна борба с измамите на работното място.

Над 700 бизнес организации и агенции подкрепят събитието, сред които е и екипът на Прометрикс. Много от тях ще се включат в различни дейности като обучения на служители за повишаване на осведомеността по отношение на злоупотребите, оценяване на рисковите фактори, водещи до извършване на контрапродуктивни прояви, семинари, засягащи нарастващия проблем за загубите, които организациите имат в следствие на измами.

Приносът на Прометрикс по темата е личностният въпросник за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на работното място – DARK FOUR, както и провеждането на обучения, целящи да помогнат на всеки служител да осъзнае своята решаваща роля в извършването на превенция, детекция и спиране на злоупотребите.

Повече информация за Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби можете да намерите тук.