Новини

Сертификационно обучение за NEO PI-R

Сертификационно обучение за NEO PI-R
NEO PI-R е най-известният и широко използван личностен въпросник в света, базиран на теорията за Голямата Петорка (Big Five Personality Traits). Въпросникът изследва личността в дълбочина и е безценен помощник за всеки HR специалист.
 
Международно признат за "златен стандарт" в оценяването на личността, NEO PI-R е изключително полезен при:
  • Оценка на потенциала за развитие и коучинг;
  • Подбор на кандидати за ръководни позиции;
  • Кариерно и професионално консултиране;
  • Идентифициране на таланти;
  • Център за оценка и др. 
 
Oбучението е двудневно и ще се проведе на 8 и 9 ноември 2017, гр. София.  
 
За повече информация или за да заявите участие, свържете се с нас на 02/43 73 185 или +359 890 436 010.