Новини

Център за оценяване във ВВМУ

Център за оценяване във ВВМУ

Прометрикс подписа споразумение с Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” за създаване на Център за оценяване. Целта на Центъра е осъществяване на научно-изследователска дейност и сътрудничество в областта на науката и образованието чрез разработването на тестове и инструменти за оценяване, съвместно участие в проекти за развитие на методологии и технологии в корабоплаването, разработване на системи за оценяване на поведението в областта на киберсигурността и програми за следдипломна квалификация на офицери, свързана с управление, лидерство и оценяване на военноморските сили. Центърът ще разполага с модерни методи и инструменти за оценяване, чрез които ще способства за повишаване качеството на образователния и обучителния процес на хората в корабоплаването.