Новини

DARK FOUR - тъмната страна на „лидерството“

DARK FOUR - тъмната страна на „лидерството“
Ролята на мениджър често докарва човек „до ръба“, дори той да е способен и талантлив. “Гоненето” на финансови резултати, амбицията за успех и натискът от околните могат да предизвикат грешни решения и последващи загуби за организацията. Нерядко те могат да разкрият „пукнатини“ в интегритета на служителя и да доведат до контрапродуктивно поведение от негова страна.
 
Ежегодно организациите губят по 5% от приходите си в резултат на измами и злоупотреби, извършени от техни служители.
 
Изследванията в областта на психологията показват, че склонността към извършване на  измами и злоупотреби е свързана с определени личностни черти – т.нар. „Тъмна триада“ (макиавелизъм, нарцисизъм и неклинична психопатия). В работата, тези черти често се проявяват като самоувереност, хладнокръвие и убедителност, мотивация за високи резултати и готовност за поемане на риск. Кой не би искал такъв служител да ръководи важен отдел във фирмата?
 
Така и се случва – подобни служители често се изкачват бързо в йерархията и изглежда носят успех в краткосрочен план. В дългосрочна перспектива обаче, тяхното поведение може да бъде контрапродуктивно – не само финансово, но и по отношение на организационния климат и етичните норми на компанията. И така: къде е границата между здравословната самоувереност и разрушителното чувство за превъзходство, водещо до дръзки действия за постигане на лични интереси? Възможно ли е рискът от проява на контрапродуктивно поведение да бъде предварително оценен?
 
Prometriks Ви представя своя най-нов продукт – личностния тест DARK FOUR.
 
DARK FOUR е базиран върху модела на „Тъмната триада“, но добавя и четвърти фактор – най-цитираната от специалистите причина за извършването на финансови злоупотреби от служители – алчността.
 
DARK FOUR оценява склонността на човек да извърши контрапродуктивно поведение на работното си място чрез четири скали: манипулативност, нарцисизъм, импулсивност и меркантилност. Като всички личностни черти, и тези са равномерно разпределени сред хората. Именно екстремните стойности по скалите подсказват наличието на риск.
 
Скалата манипулативност разкрива умението на човек да бъде комбинативен и прагматичен. Едновременно с това показва и склонността му да използва неетични методи за постигането на лични цели, да не разкрива реалните мотиви зад решенията си и да управлява чрез наказания, страх и интриги.
 
Нарцисизмът подсказва самоувереност, харизма и висок интелект. Същевременно , той е свързан с предприемане на неоправдано мащабни и рискови действия от името на компанията, арогантност и неспособност за вслушване в чуждо мнение и учене от минали грешки.
 
Факторът импулсивност може да се прояви чрез сдържаност и хладнокръвие в кризисни ситуации. Заедно с това, зад импулсивното поведение се крият безотговорност и незачитане на фирмените правила и ред,  безпричинни лъжи и липса на съвест и емпатия към колеги и подчинени.
 
Меркантилността често изглежда като проява на изискан вкус и висок социален статус. В действителност тя е непреодолима алчност за пари, привилегии и власт, свързана с постоянно недоволство от притежаваното и непрекъсната завист към това, което получават колеги и ръководители.  
 
Чрез DARK FOUR можете да оцените риска от проява на контрапродуктивно поведение както по време на подбор, така и в процеса на оценяване и промотиране в организацията. Можете да използвате резултатите от DARK FOUR за повишаване на интегритета на Вашите служители и за подобряване на етичната култура в организацията.
 
Попълването на теста отнема 10-15 минути и се извършва изцяло онлайн чрез платформата Assessia
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация - свържете се с нас.