Новини

Изследване на бърнаут сред HR специалисти

Изследване на бърнаут сред HR специалисти
Целта на проучването е да се установят факторите, които водят до състояние на бърнаут, както и да се представят препоръки и полезни стратегии за справяне със стреса на работното място.
Виж повече