Prometriks 360 DEPARTMENT

Prometriks 360 DEPARTMENT е специално конструиран от екипа ни инструмент, който оценява удовлетвореността на вътрешните клиенти от работата с даден отдел в организацията. С него получавате детайлна информация кои са най-важните аспекти от сътрудничеството с отдела, от какво другите отдели са най-доволни в работата с него и кои са нещата, които е препоръчително отдела да развива.
 
Примерни аспекти на съвместната работа са:
  • Спазване на крайни срокове
  • Контрол на качеството на работата
  • Ефективна комуникация
  • Бързина на отговор при запитвания
  • Готовност за съдействие при разрешаването на бизнес казуси  
  • Организация на работата в отдела и др.
Инструментът съдържа отворени въпроси, които дават възможност на участниците да посочат конкретно кои са нещата, които правят работата с отдела ефективна и да дадат препоръки кои да се подобрят.  
 
Prometriks 360 DEPARTMENT се попълва онлайн на Assessia
 
Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949 за повече информация и цени.