Skyrise City

"Можеш да научиш повече за човек от един час игра, отколкото от една година в разговори." - Платон

Skyrise City е инструмент за game-based assessment. Той позволява посредством игра  да се оценят способностите, личностните характеристики и потенциала на даден човек, а оттам и да се предвиди бъдещото му поведение на работното място. 
 
Обективен и надежден, Skyrise City е базиран на редица научни изследвания. Той комбинира в себе си когнитивна невропсихология, психометрика и технологии, и на базата на изкуствен интелект изследва поведението на кандидата по време на игра. Предимството на Skyrise City е, че дава възможност да се събере голям обем данни за спонтанните реакции на играещия спрямо различни стимули и на тяхна база да се изготви цялостен личностен профил за него. 
 
Skyrise City дава информация за кандидата в няколко аспекта:
  • Когнитивни способности - като напр. колко бързо оценяващия преработва информацията, успява да се концентрира и доколко ефективно борави с цифрови данни и фигури.
  • Стил на вземане на решение – дава информация за това доколко човек е склонен да поема рискове, как взима решения и дали се фокусира върху краткосрочни или дългосрочни цели.
  • Постигане на резултати – мотивацията на оценявания и начина, по който се справя с предизвикателствата (напр. дали избягва негативни последствия, търси външна мотивация). 
  • Стил на работа - показва доколко играещият предпочита структурирана или неструктурирана работна среда, умее да поема лична отговорност и да разпознава и контролира емоциите си.
  • Взаимоотношения – отразява индивидуалния подход на взаимоотношения с другите (напр. способност да адаптираш собствения стил на комуникация, интерес към изграждането на взаимоотношения, увереност във взаимодействията с околните).
Посредством тази информация, Skyrise City помага на компаниите да идентифицират най-подходящите за тях кандидати и дава насоки за бъдещото им развитие.
 
Skyrise City е онлайн базиран и може да се администрира по всяко време и устройство, свързано с интернет. 
 
За повече информация и цени можете да се свържете с нас на 0877839949 и hr@prometriks.com
 

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение