Тест за аналитично и критично мислене (ASK)

ASK е обективен инструмент, който оценява способността за интерпретиране на информация и достигане до логични изводи. Подходящ е за оценка на аналитичните умения и критичното мислене на хора с професии тип икономист, юрист, маркетолог, PR и др.
 
Кога се прилага?
 • Професионален подбор за позиции, които изискват висше образование
 • Идентифициране на таланти в различни по тип и големина организации
 • Провеждане на програми за развитие и управление на приемствеността
   
Какво изследва?

Аналитични умения:

 • Бърза интерпретация на данни
 • Добра оценка на смислеността на представени аргументи
 • Умение за извеждане на логически изводи 

 

Какво представлява?

ASK се състои от 3 групи задачи, които имат различно ограничено време за попълване. 
 

1. Анализ на информация - съдържа различни таблици и диаграми. Количествените данни, които се съдържат в тях трябва да бъдат интерпретирани, за да се оценят направените изводи.

2. Логически заключения - представени са логически проблеми, изискващи дедуктивно мислене. Всяка задача се състои от две предпоставки и различен брой умозаключения. Изследваните лица трябва да определят дали заключенията, които са направени на базата на предпоставки, са верни или неверни.

3. Критично мислене - дадени са различни твърдения. Задачата на участниците е да различат дали дадено твърдение изразява факт или мнение.

Защо да го изберете?

Идентифицира кандидати, които:

 • имат много добре развито критично мислене
 • умеят бързо да оценяват достоверността на наличната информация
 • разграничават данни и факти от мнения и становища
 • лесно идентифицират причинно-следствени връзки и достигат до правилни заключения 
 • могат да анализират различни видове информация
 • умеят да разсъждават и оперират с числа и да решават проблеми, свързани с количествени данни и информация

 
Администрира се онлайн, през Assessia и отнема около 40 минути. 
Езици: Български

            

     

     Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение