Тест за аналитично и критично мислене (ASK)

ASK е обективен инструмент, който оценява способността за интерпретиране на информация и достигане до логични изводи. Подходящ е за оценка на аналитичните умения и критичното мислене на хора с професии тип икономист, юрист, маркетолог, PR и др.
 
Кога се прилага?
 • Професионален подбор за позиции, които изискват висше образование
 • Идентифициране на таланти в различни по тип и големина организации
 • Провеждане на програми за развитие и управление на приемствеността
   
Какво изследва?

Аналитични умения:

 • Бърза интерпретация на данни
 • Добра оценка на смислеността на представени аргументи
 • Умение за извеждане на логически изводи 

 

Какво представлява?

ASK се състои от 3 групи задачи, които имат различно ограничено време за попълване. 
 

1. Анализ на информация - съдържа различни таблици и диаграми. Количествените данни, които се съдържат в тях трябва да бъдат интерпретирани, за да се оценят направените изводи.

2. Логически заключения - представени са логически проблеми, изискващи дедуктивно мислене. Всяка задача се състои от две предпоставки и различен брой умозаключения. Изследваните лица трябва да определят дали заключенията, които са направени на базата на предпоставки, са верни или неверни.

3. Критично мислене - дадени са различни твърдения. Задачата на участниците е да различат дали дадено твърдение изразява факт или мнение.

Защо да го изберете?

Идентифицира кандидати, които:

 • имат много добре развито критично мислене
 • умеят бързо да оценяват достоверността на наличната информация
 • разграничават данни и факти от мнения и становища
 • лесно идентифицират причинно-следствени връзки и достигат до правилни заключения 
 • могат да анализират различни видове информация
 • умеят да разсъждават и оперират с числа и да решават проблеми, свързани с количествени данни и информация

 
Администрира се онлайн, през Assessia и отнема около 40 минути. 
Езици: Български

            

     

     Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение