Тест за трансформационно лидерство (Leadership Style Assessment)

Leadership Style Assessment (LSA) е тест със ситуации за оценка на лидерските стилове, съгласно Full Range Leadership Model (FRLM) на Бърнс, Бас и Аволио. LSA позволява да бъдат открити и развити т.нар. „трансформационни“ лидери в организациите – тези с визия за бъдещето, но и с харизма, която увлича и окуражава околните. LSA осигурява обективна, надеждна и валидна оценка на силните и слабите страни на лидерите и ясно показва областите им за развитие.    
 
Кога се прилага? 
 • Подбор за ръководни позиции
 • Повишаване на служители на ръководни позиции
 • Планиране на програми за развитие на лидери
 • Управление на приемствеността
   
Какво изследва? 

Отсъствие на лидерство:

 • Laissez-faire – прекалено пасивно лидерство и отбягване на отговорност; лидерът се държи така сякаш нищо не зависи от него.
   

Транзакционно лидерство:

 • Намеса при проблем – тенденция за прехвърляне на отговорността за грешките или неуспехите към подчинените.
 • Контролиращ подход -  фокусиране върху контрола за спазване на процедурите, правилата, технологичните процеси и др.
 • Награда при постижение –  допълнително възнаграждаване на служителите при постигане на целите.
   

Трансформационно лидерство:

 • Мотивиране чрез визия – развиване и комуникиране на визия за бъдещето, която мотивира сътрудниците да работят на върха на възможностите си.
 • Модел за подражание – безупречно поведение на лидера в етичен и професионален план, което го превръща в модел за подражание за сътрудниците му.
 • Интелектуално стимулиране – умението на лидера да стимулира креативността, иновативното мислене, критическата преценка и аналитичните способности на служителите.
 • Индивидуален подход и развитие – искрен интерес и готовност на лидера да подкрепя и развива подчинените си.
   

Какво представлява? 
LSA съдържа 8 проблемни ситуации, в които участникът е поставен в ролята на ръководител, който трябва вземе решение. За всяка са предвидени по 8 възможни реакции, кореспондиращи с лидерските стилове по FRML.

Защо да го изберете?

 • Идентифицира настоящи и бъдещи лидери, които ще бъдат ефективни на своята позиция
 • Откроява зоните за развитие на лидери
 • Дава информация за притежание на качества, които допринасят за дългосрочния успех на компанията
   
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!