Блог

Защо и как оценяваме интелигентността?

Защо и как оценяваме интелигентността?

Да ти кажат, че си интелигентен е може би един от най-хубавите комплименти, които можеш да получиш. Обикновено хората, за които казваме, че са интелигентни, се радват на уважението и възхищението на околните и се възприемат като едно ниво над останалите. Разбира се, високият интелект може да носи и неудобства. От интелигентните хора се очаква да бъдат безупречни и всяка тяхна малка грешка може да бъде гледана под лупа и критикувана заради високите очаквания към тях.

Повечето хора си представят интелигентността като човек, който притежава много полезни (а понякога и безполезни) знания. Както точно го формулира един от героите в „Улицата“ на Теди Москов: Знам толкова неща, но защо ги знам и аз не знам. Това в никакъв случай не е погрешно схващане. Там, където нещата се объркват обаче, е че не винаги, когато си знаещ и разполагаш с разнообразна информация за различни неща, това е сигурен знак, че си интелигентен.  
 
И тук на помощ идват тестовете за интелигентност, които за разлика от хората, съвсем безпристрастно оценяват нашата интелигентност или IQ. Тяхната тежест е особено важна при оценяването на потенциални кандидати за работа  и може да бъде доста добър индикатор за това, доколко добре ще се справя един нов служител - колко бързо ще може да навлезе в работата, какъв е потенциалът му бързо да се отличи в новата си роля, какво ще е качеството на решенията, които взима. Различни проучвания показват, че тестовете за интелигентност могат да бъдат до два пъти по-добър индикатор за представянето на работа, отколкото интервюто, три пъти по-добър предсказател от предишния опит на човека и с четири пъти повече тежест в сравнение с образователния ценз.
 
Но всъщност какво е интелигентността?
Интелигентността е способността да се извлича и възприема информация и тази информация да се трансформира в знание, което може да бъде приложено и адаптирано към постоянно променящата се среда и контекст.
 
Какво измерват IQ тестовете?
Не става въпрос за това колко си интелигентен, а за това какво те прави интелигентен.
Множество теории се конкурират за това колко и какви са различните видове интелигентност. Самите тестове могат да мерят много специфични проявления на интелигентността и се различават в зависимост от аудиторията, за която са предназначени. Тестът за интелигентност за позицията копирайтър би бил с фокус върху вербалната интелигентност, ако се търси финансов директор, то е логично да се измерва аритметичния му интелект. Какво е нивото на абстрактно-логическо мислене е подходящо да се измери за програмист. С други думи, търси се точното проявление на интелект за конкретната позиция.  
 
Вербална интелигентност
Както подсказва името, вербалната интелигентност е интелигентността на езика. Тя ни помага да идентифицираме доколко умело и ефективно човек борави с думите. Хората с вербална или езикова интелигентност обичaт да четат и пишат, опитни са в изкуството на изразяването и обикновено бързо научават нови езици. Такъв тест е Verbal Reasoning Test, който оценява способностите за разбиране и интерпретация на текстова информация.
 
Абстрактно-логическо мислене
Абстрактно-логическото мислене говори за висока способност да се формират логически и дедуктивни взаимовръзки. Хората с подобен вид интелигентност са рационални и обективни, мислят стратегически, ,аналитични са. Такъв тест е Abstract Reasoning Test, който дава информация за уменията да се мисли абстрактно, да се анализират различни процеси и взаимовръзките между тях.
 
Аритметична интелигентност
Аритметичният интелект  е способността да се борави с числова информация, която често е представена в таблици и графики и да се намират взаимовръзки между данните в тях. Такъв тест е Numerical Reasoning Test, който измерва уменията, свързани с  разбирането и интерпретирането на количествени данни.
 
Пространствена интелигентност
Пространствената интелигентност е добре развито визуално мислене. С помощта на пространствената интелигентност ние манипулираме триизмерните обекти в нашето съзнание. Хората с пространствена интелигентност имат око за детайла и усет за цветовете, формите, линиите и отношенията между обектите.
 
Техническо мислене
Mechanical Reasoning Test измерва способностите да се прилагат различни механизми за решаване на проблеми. Този тип интелигентност е пряко свързана с техническите и инженерните професии. 
 
Психологическите тестове идват под различна форма, в зависимост от вида интелигентност, който се измерва – числови редици, в които трябва да се посочи кое е следващото число, да се определи кои твърдения са верни или грешни, таблици и графики, които трябва да се анализират, за да се решат различни казуси.  Общото между тестовете за интелигентност е елементът време. Ограниченото време поставя всички попълващи пред еднакви условия, а и поставя попълващия в ситуация на стрес. Все пак има разлика дали един човек ще реши всички задачи за 20 минути, или за 2 часа.
 
2
Какво означава резултатът от IQ тестовете?
Средностатистическият човек има IQ между 85 и 115. Около 2% от хората по света са в двата края на интелектуалния спектър и имат IQ над 130 или под 70.
 
Резултатът на теста за интелигентност (или IQ точките) зависи от броя на правилните отговори, които си дал за ограниченото време, с което си разполагал, и се сравнява с този на представителната извадка за страната. Тази съпоставка помага да се определи на кое ниво на интелигентност попадаш – ниско, средно, високо, гений. Ако резултатът е достатъчно висок и се окаже, че си сред топ 2% от хората с най-високо IQ, то си свободен да се присъединиш към клуба на най-умните – Менса.
 
Важно е са се отбележи, че интелигентността е константна величина. Иначе казано не може да се променя нито толкова бързо, нито толкова лесно, особено след определен момент. Науката показва, че интелектуалните ни способности достигат своя пик до 25-та ни година, след което започват бавно да намаляват. Добрата новина е, че това може са се компенсира от опита, който сме придобили, например вече знаем кои са най-преките пътища към разрешаването на даден проблем, което отново може да ни нареди сред топ служителите.
 
Всеки притежава своите уникални дарби и способности, както и своята силна интелигентна страна. Мозъкът е невероятна машина, способна да се развива много повече, отколкото очакваме. От нас се изисква да я „смазваме“ и поддържаме.