Тест за оценка на аритметичното мислене (Numerical Reasoning Test)

Numеrical Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализ на числова информация, представена под формата на графики и таблици. Подходящ е за оценяване на кандидати за работа или служители на позиции, изискващи умения за анализ и интерпретация на количествени данни, както и за разбиране, преработка и синтезиране на числова информация.
 
Кога се прилага? 
 • Подбор за позиции, изискващи разбиране и интерпретиране на количествени данни
 • Идентифициране на таланти и планиране на приемствеността в сферата на финансите, счетоводството, търговията, банкирането, транспорта, телекомуникациите, туризма и други
   
Какво изследва? 
NRT оценява аритметичното мислене или способността за анализ и преработка на числова информация, която определя:
 • Разбирането и уменията за анализ на статистическа, финансова или числова информация
 • Математическите умения
 • Уменията за анализ на взаимовръзки и откриване на логически закономерности между количествени данни
   

Какво представлява? 
NRT съдържа общо 16 задачи. Всяка задача представя количествена информация в таблици или графики. Данните трябва да се анализират и да се открие правилното решение на проблема. Участникът разполага с ограничено време за решаване на задачите.


Защо да го изберете?

 • Лесно идентифициране на служители, които имат добра способност да работят с цифрова информация
 • Позволява точна оценка на уменията на индивидите за решаване на нови или непознати проблеми

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30 минути. 
Езици: Български и Английски

            

 

 Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!