Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (Abstract Reasoning Test)

Abstract Reasoning Test е инструмент за оценка на способността за логически анализ и решаване на проблеми, типични за информационните технологии, електрониката и компютърните науки. Задачите изискват съпоставка на данните на входа и изхода на една система и извеждането на операциите, които са довели до наблюдаваните различия. Подходящ е за оценка на аналитичните умения на компютърни и софтуерни инженери, разработчици на приложения, диагностици и монтьори на електроника и др.
 
Кога се прилага? 
 • Професионален подбор за технически и инженерни позиции в областта на информационните технологии, комуникациите, електрониката и автомобилната промишленост
 • Идентифициране на таланти в тези области и сектори на икономиката
 • Провеждане на програми за развитие или управление на приемствеността
   
Какво изследва? 
Абстрактно-логическо мислене, което говори за:
 • Способност да се формират логически и дедуктивни взаимовръзки
 • Стратегическо мислене
 • Аналитични, рационални и обективни личности
   

Какво представлява? 
ART се състои от 16 задачи – 4 фигури с по 4 задачи към всяка от тях. Фигурите се променят под влиянието на различни символи. Целта на попълващия е да проследи каква точно промяна във фигурите се предизвиква от различните символи. Всяка задача има само един верен отговор. Времето за решаване на теста е ограничено. 


Защо да го изберете?
Идентифицира кандидати, които:

 • имат добри умения за проследяване на логически връзки
 • по-бързо откриват грешки в масиви от информация
 • по-лесно се справят с нови и непознати проблеми

 

 
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 35 минути. 
Езици: Български и Английски

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!