Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (Abstract Reasoning Test)

Abstract Reasoning Test е инструмент за оценка на способността за логически анализ и преценка посредством диаграми и абстрактни символи. 
 
Измерва: Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене
  • пространствено мислене;
  • логическо мислене;
  • способност за ориентация. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • идентифициране на таланти;
  • програми за развитие. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение