Новини

Обучение за NEO-PI-3

Обучение за NEO-PI-3

Какво представлява NEO-PI-3?

NEO-PI-3 e новата, подобрена версия, на NEO PI-R. Това e най-широко използваният личностен въпросник в света, базиран на концепцията за „Голямата Петорка“ (Big Five Personality Traits). Международно признат за златен стандарт в оценяването на личността, въпросникът измерва 35 компетенции, сред които умения за работа в екип, умения за справяне със стрес, инициативност, старателност, ориентация към резултати и др. Изключително детайлен, той предоставя качествена оценка и може да се използва за подбор и развитие.


Какво още ви дава обучението?

Преминавайки обучението ще можете уверено и коректно да интерпретирате сами резултатите от теста - да тълкувате силните и слабите страни на всеки оценяван, както и неговите възможности за развитие. Обучението позволява самостоятелна работа с теста на онлайн платформата Assessia – през свой индивидуален акаунт ще можете да администрирате тестове и създавате доклади.
 

Как ще протече?

Обучението засяга следните теми:
  •  теоретична рамка, на която е базиран теста
  •  какво оценяват отделните домейни и фасети
  •  администриране на теста
  •  интерпретиране на резултати
  •  практически упражнения – разглеждане на реални профили 

Продължителност: 2 дни (27 и 28.02.2020 г.)
Форма: присъствено, в група (при събиране на необходимия брой участници)
Къде: София, бул Витоша 19
Цена: 350 лв. без ДДС
Цена с включен комплект тест*: 400 лв. без ДДС

*цената включва: ръководство за работа; създаване на акаунт; 3 бр. бланки и 3 бр. стандартни доклади в Assessia.