Личност в работна среда (NEO-PI-3)

NEO-PI-3 e последната версия на NEO-PI и е най-популярният в света личностен тест, базиран върху концепцията за „Голямата Петорка” (Big Five). Подобно на своя предшественик (NEO–PI-R), NEO-PI-3 предлага детайлна оценка на всички важни черти, които определят поведението и реакциите на личността в работата и извън нея. Независимо дали ще се използва за подбор или развитие на вече наети служители, този инструмент предоставя незаменима информация, която улеснява вземането на персонални решения и подпомага ефективното управление на собствената кариера.  
Кога се прилага? 
 • Подбор на персонал
 • Откриване на таланти
 • Програми за развитие
 • Като част от центрове за развитие
 • Кариерно консултиране
 • Коучинг
   
Какво изследва? 
NEO-PI-3 оценява 5-те основни дименсии на личността, известни в психологията като «Голямата Петорка» - характер, воля, вътрешна енергия и темперамент, емоции и отвореност към нов опит. В допълнение към тях, NEO-PI-3 оценява по 6 различни аспекта на всяка дименсия, или общо 35 личностни черти, като и множество комбинации от личностни черти и фактори.  
 • Подход към работата
  - Компетентност
  - Планиране
  - Отговорност
  - Ориентация към резултати
  - Организираност
  - Вземане на решения
 • Емоционална нестабилност
  Тревожност
  Лабилност
  Негативни емоции
  Неувереност
  Импулсивност
  Податливост на стрес
 • Енергия
  Социална компетентност
  Общителност
  Асертивност
  Активност
  - Нагласа към риска
  Позитивни нагласи
 • Насоченост към другите
  Доверие
  - Откровеност
  Емпатия
  Покорност
  Скромност
  Просоциални нагласи
 • Отвореност към нов опит
  Въображение
  Естетика
  Чувства
  - Действия
  Идеи
  Ценности

   

Какво представлява? 
NEO-PI-3 съдържа 243 твърдения. Участникът трябва да отговори на тях, като посочи доколко описаните в тях поведения или реакция са характерни за него.


Защо да го изберете?

 • Предоставя комплексна оценка на личността и задълбочен личностен профил
 • Предоставя подробна и достоверна информация за личността, която улеснява вземането на персонални решения или планирането на развитието и кариерата
 • Допълва и обогатява данните, придобити с други методи за оценяване – интервю, център за оценка, 360° обратна връзка и др.

   
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 40-50 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: PAR
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!