Prometriks 360 BASIC

 
Prometriks 360 BASIC е специално конструиран и валидизиран инструмент, с който получавате подробна и обективна обратна връзка за представянето на служителите си и насоки за бъдещото им развитие. Той оценява 6 базови компетенции, които всеки ръководител e необходимо да притежава, за да бъде успешен:
 
  • Стратегическо мислене                
  • Организиране и планиране
  • Ориентация към резултати
  • Лидерство
  • Ефективна комуникация
  • Работа в екип
 
Участниците имат възможност да посочат конкретно кои са нещата, които правят оценявания успешен и кои е необходимо допълнително да развие. 
 
 
Prometriks 360 BASIC се попълва онлайн на Assessia и отнема до 15 минути
 
Oценяващи: самооценка, ръководител, колеги, подчинени.
Език: български и английски
 
Разгледайте също:
 
 
Възползвайте се от безплатна персонализирана оферта!
 
 
Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949 за повече информация и ценови оферти.