Prometriks 360 CUSTOMIZED

Разгледахте PROMETRIKS 360 BASIC и PROMETRIKS 360 SILVER, но ви се иска да промените или добавите някои компетенции, а други – да премахнете напълно? Можем да ви съдействаме.
 
PROMETRIKS 360 CUSTOMIZED е базиран на избран от вас PROMETRIKS 360 инструмент и е специално модифициран, за да отговаря на Вашите нужди и цели. Той дава възможност за:
  • промяна на оценяваните компетенции и поведения
  • добавяне/промяна на групите оценяващи
  • добавяне на неограничен брой отворени въпроси
  • попълване на български и английски
  • къстамизация на покани и съобщения към участници
 
Prometriks 360 CUSTOMIZED се попълва онлайн на Assessia.  

Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949 за повече информация и цени.