РАЗВИТИЕ на потенциала

"Nothing we do is more important than hiring and developing people. At the end of the day, you bet on people, not on strategies." - Lawrence Bossidy
 
Развитието на хора не е допълнителна екстра, която само някои големи компании предлагат. Днес то е задължително, за да поддържате бизнеса си жив, да го развивате и да се справяте с конкуренцията.
 
И ние, като Вас, мислим дългосрочно и искаме компанията Ви да процъфтява. Затова нека Ви помогнем да оцените и развиете максимално потенциала на хората си, като заедно с това:
  • намалите процента на напускащите
  • понижите разходите
  • привлечете и задържите добрите кадри
  • увеличите ангажираността на служителите
  • повишите удовлетвореността и мотивацията им
  • подобрите продуктивността и ефективността в работата
  • се наредите сред най-желаните работодатели
 
Разгледайте нашите научно-базирани инструменти, с които да идентифицирате силните страни и областите за развитие на хората си и начертаете ефективен план за техния професионален растеж:
 
Ако не откривате Вашия сред тях, можем да създадем друг специално за нуждите на компанията Ви. 
 
Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949 за повече информация и цени.