Тест за оценка на лоялност и интегритет (I-C Quest)

I-C Quest e обективен инструмент за проверка на честността, лоялността и дисциплината. Може да се използва за оценяване на всички европейски граждани, които владеят английски език. Тестът се базира на въпросника Integrity Check и се прилага както за оценяване на чужденци на територията на България, така и за служители в международни компании на територията на Европа.

I-C Quest измерва нивото на морална зрялост и личностните нагласи за спазване на социални и организационни правила. Може да се използва като средство за превенция на кражби, злоупотреби, измами и други видове контрапродуктивно поведение на работното място.
 
Кога се прилага? 
 • Подбор на кандидати за работа на изпълнителски позиции
 • Програми и мерки за повишаване на лоялността на служителите
 • Скрийнинг и превенция на кражбите и злоупотребите на работното място
   
Какво изследва? 
 • Разбиране и спазване на правила и норми 
 • Честност
 • Отношение към кражби и злоупотреби
 • Устойчива мотивация
 • Преценка на собствените възможности
 • Дисциплинираност
 • Респект към другите
 • Толерантност
 • Липса на контрапродуктивни поведения в миналото
 • Очаквания за поведението на другите
 • Нагласи към работата и правилата
   

Какво представлява? 

I-C Quest е съставен от 4 секции и съдържа въпроси, свързани с поведения в миналото, нагласи към работата или етични казуси. Въпросникът отчита неискрените отговори.

Защо да го изберете?

 • Намалява риска от загуби на компанията, дължащи се на кражби или злоупотреби
 • Намалява риска от проява на агресия и конфликти
 • Идентифицира хора, които биха се ангажирали дългосрочно с компанията

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30-40 минути. 
Езици: Български, Английски

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение