Тест за оценка на лоялност и интегритет (Integrity check)

Integrity check e обективен инструмент за проверка на честността, лоялността и дисциплината. Измерва нивото на морална зрялост и личностните нагласи за спазване на социални и организационни правила. Може да се използва като средство за превенция на кражби, злоупотреби, измами и други видове контрапродуктивно поведение на работното място. 
 
Кога се прилага? 
 • Подбор на кандидати за работа на изпълнителски позиции
 • Програми и мерки за повишаване на лоялността на служителите
 • Скрийнинг и превенция на кражбите и злоупотребите на работното място
   
Какво изследва? 

Integrity check измерва:

 • Разбиране и спазване на правила и норми 
 • Честност
 • Отношение към кражби и злоупотреби
 • Устойчива мотивация
 • Преценка на собствените възможности
 • Дисциплинираност
 • Респект към другите
 • Толерантност
 • Липса на контрапродуктивни поведения в миналото
 • Очаквания за поведението на другите
 • Нагласи към работата и правилата
 • Глобална оценка на почтеността

 

Какво представлява? 
Integrity check е съставен от 4 секции. Отделните секции съдържат въпроси, свързани с поведения в миналото, нагласи към работата или етични казуси. Въпросникът отчита неискрените отговори.

Защо да го изберете?

 • Намалява риска от загуби на компанията, дължащи се на кражби или злоупотреби
 • Намалява риска от проява на агресия и конфликти
 • Идентифицира хора, които биха се ангажирали дългосрочно с компанията

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30-40 минути. 
Езици: Български, Руски, Македонски, Албански

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!