Job Fit Quest

Job Fit Quest е личностен въпросник, специално създаден за оценяване на хора в организациите. Измерва 11 личностни качества, пряко свързани с работното поведение, мотивацията и продуктивността на служители на различни длъжности. Предлага оценка на съответствието на индивидуалния личностен профил спрямо 5 широки групи от професионални роли – ръководители, търговци, технически сътрудници, служители, заети с обслужване на клиенти и служители с изследователски или креативни функции. 
Кога се прилага? 
 • Подбор на персонал
 • Анализ на потребности от развитие и планиране на развитието на служителя
 • Кариерно консултиране и коучинг
   
Какво изследва? 
 • Мотивация за постижения
 • Организираност
 • Стремеж към подобрение
 • Гъвкавост
 • Внимание към детайла
 • Емоционална интелигентност
 • Общителност
 • Настойчивост
 • Дружелюбност
 • Лидерство
 • Емоционална стабилност 
   

Какво представлява? 
JFQ съдържа 125 твърдения, описващи поведения и реакции в различни работни ситуации. Участникът трябва да отговори на твърденията, като посочи доколко даденото поведение или реакция са характерни за него.


Защо да го изберете?

 • Дава информация за личностните качества, които представляват най-голям интерес за всеки работодател
 • Оценява съответствието между личностния профил на участника и изискванията на различни професионални роли, като например мениджър, търговец, технически сътрудник и др.
 • Спомага за откриването на точния подход за мотивиране и развитие на служителя
 
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 20 минути. 
Езици: Български, Английски

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!