Оценка на структурата на интелекта (IST 2000 - R)

IST 2000 - R е кратък и ефективен за оценка на интелигентността. Той оценява уменията за анализ и преработка на информация, потенциала за учене и разбиране, както и капацитета на индивида за решаване на нови или непознати задачи. Намира широко приложение, тъй като резултатите от него не зависят от опита на конкретния човек, нито от специфичните изисквания на заеманата или целевата длъжност.
 
Кога се прилага? 
 • Професионален подбор
 • Идентифициране на таланти
 • Прогнозиране на успеха в работна среда
 • Управление на приемствеността в компанията
 • Промотиране на служители
   
Какво изследва? 
 • Аритметичен интелект - ефективност при анализ и преработка на числова информация
 • Вербален интелект - интерпретация на вербална информация
 • Потенциал за учене - бързо ориентиране и лесно справяне с нови и непознати проблеми
   

Какво представлява? 
IST 2000 – R се състои от 5 групи задачи, всяка от тях с по 20 задачи, които трябва да бъдат решени за ограничено време.


Защо да го изберете?
Хората с по-висока интелигентност учат по-бързо и се справят по-добре в работата си.
IST 2000 – R:

 • Идентифицира служители, които ще се адаптират по-бързо към новата си позиция
 • Подобрява ефективността на подбора на служители
 • Предоставя ясна и обективна оценка на интелигентността, която трудно може да се извлече чрез интервю

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 1 час. 
Език: Български    

            

 

Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално адаптиран и нормиран за България!