Блог

Как протича процесът по оценяване с 360-градусова обратна връзка?

Как протича процесът по оценяване с 360-градусова обратна връзка?

360-градусовата обратна връзка е мощен инструмент за професионално развитие на служителите в една компания. За разлика от традиционната оценка на представянето, при 360-градусовото оценяване има повече източници на информация – колеги, подчинени, клиенти, партньори и т.н., което е и основното му предимство.

Всеки оценяващ в 360 дава специфичен поглед към поведението на оценявания, тъй като има възможност да го наблюдава в определени ситуации и роли. Анонимността на процеса спомага събирането на реални резултати, а съчетаването на данните от различните източници позволява на мениджърите да осмислят по-задълбочено начина, по който околните ги възприемат.

360-градусовата обратна връзка e инструмент, който лесно и нагледно извежда силните страни на всеки човек, а също и какви поведения той трябва да подобри или развие, за да бъде още по-успешен. Разполагайки с такива резултати, мениджърите показват по-висока мотивация за учене и самоусъвършенстване. Заради тази тяхна ефективност, която в крайна сметка се отразява и на финансовите резултати, много организации избират да използват 360-градусовите оценявания.

Още в самото начало е необходимо да се реши дали процесът ще бъде аутсорсван към консултантска фирма или ще се управлява от специалистите по човешки ресурси в компанията. За тези организации, които предпочитат да работят самостоятелно по 360-градусовото оценяване, създадохме 360 Assessia – онлайн платформа, която дава възможност за гъвкаво и лесно провеждане на проекти за обратна връзка в Компанията.

Време е да навлезем по-дълбоко в света на 360, като обясним как всъщност протича едно такова оценяване и за какво трябва да се помисли предварително, за да се стартира и приключи успешно проекта.

1. Подготовка

Първият и най-важен етап е компанията да има отговори на следните въпроси:

 • Колко от служителите си иска да оцени?
 • Кои са най-важните качества, които се търсят в тези хора?
 • Кой ще ги оценява (ръководител, колеги, клиенти..)?
 • Колко човека ще се включат общо в процеса (оценяващи + оценявани)?
 • На какъв език ще се проведе оценяването?
 • Докладите на същия език ли да бъдат?  Може въпросникът да се попълни на български, но докладите да трябва да се представят на англоговорящи мениджъри например.

Това са въпроси, чиито отговори са определящи следващите стъпки на процеса. От тях зависи типът 360; зависи въпросникът; зависи бройката на групите оценяващи; зависи дори графикът, по който ще се проведе оценяването.

2. Избор на въпросник

В платформата 360 Assessia имате гъвкавост и свобода при избора на въпросник, като са налични следните варианти:

 • Използване на готов въпросник на Прометрикс. Можете да се възползвате от нашите доказано ефективни инструменти Prometriks 360 Basic или Prometriks 360 Advanced.
  • Prometriks 360 Basic оценява 6 компетенции, важни за всяка една ръководна роля. Това са: Стратегическо мислене; Организиране и планиране; Ориентация към резултати; Лидерство; Ефективна комуникация и Работа в екип.
  • Prometriks 360 Advanced включва девет компетентности, като към шестте Basic са добавени още три. По този начин се обхваща по-широк диапазон от мениджърски задължения и отговорности. Това са: Фокус към клиента; Управление на промени и Визия за пазара. 
 • Използване на Ваш инструмент. Ако вече имате готов въпросник за 360-градусово оценяване, който се използва в компанията, можете директно да го въведете в платформата.
 • Създаване на нов инструмент. Можете да създадете изцяло нов инструмент, като добавите важните за Вас компетентности или да използвате част от твърденията на Прометрикс, като ги допълните с други. (прочетете повече за нашите важни съвети при създаването на въпросник за 360-градусова обратна връзка). За създаването на нов въпросник можете и да се доверите и на експертите на Прометрикс, които ще гарантират валидността на инструмента.

3. Проект

 В 360 Assessia можете да управлявате Вашия проект напълно самостоятелно, като изпълните следните стъпки:

 • Добавяне на участници и техните оценяващи по зададен темплейт.
 • Фиксиране на начална дата на проекта, дати за напомняния и краен срок.
 • Генериране на доклади след събиране на необходимия брой попълвания.

Администрацията на проекта може да се изпълни и от Прометрикс. И в двата случая важен елемент от успешното протичане на 360-градусовото оценяване е първоначалната вътрешна комуникация към участниците в проекта.

 • Първоначална комуникация

Представител на Компанията трябва да информира служителите за участието им в проекта, неговите цели и какво да очакват. При първоначалната комуникация е важно да се подчертае, че всички обратни връзки от колеги, подчинени и клиенти/сътрудници са напълно анонимни. Ключов елемент е вътрешната комуникация с IT отдела на Компанията, за да се избегне евентуалното блокиране на масовите имейли от 360 Assessia.

4. Стартиране на проекта и следене на неговото развитие

На предварително зададената дата за старт на проекта се изпращат автоматично покани до всички въведени участници. Те получават имейл с директен линк, на който да попълнят въпросника. На датите за напомняния се изпращат напомнящи имейли само до тези участници, които все още не са дали обратна връзка. Управляващият проекта може да следи статуса по всяко време в 360 Assessia.

5. Резултати

При достигане на необходимия брой попълвания за определен участник може да се генерира индивидуален доклад. Докладът може да се генерира на български или английски език. Той дава подробна информация за работното представяне, силните страни и областите за развитие.

При желание на компанията, Прометрикс може да съдейства и за:

 • допълнителни сесии за даване на обратна връзка на оценените;
 • обучение на HR/ръководител за даване на обратната връзка на оценените;
 • изготвяне на обобщен доклад от проучването.

 

Възползвайте се от безплатната възможност да получите персонализирано предложение за оценяване с 360-градусова обратна връзка
ТУК

При нужда от допълнителна информация за услугата Прометрикс 360 се свържете с наш консултант на: hr@prometriks.com или +389877839949

 

Автор: Камелия Теллалова и Мила Атанасова