PROMETRIKS 360 ADVANCED

Prometriks 360 ADVANCED е специално конструиран и валидизиран инструмент, с който получавате детайлна и всеобхватна обратна връзка за представянето на служителите си и насоки за бъдещото им развитие. Той оценява 9 компетенции (6-те базови от PROMETRIKS 360 BASIC + още три), с което засяга широк диапазон от мениджърски задължения и отговорности.
 
  • Стратегическо мислене                
  • Организиране и планиране
  • Ориентация към резултати
  • Лидерство
  • Ефективна комуникация
  • Работа в екип
  • Визия за пазара
  • Фокус върху клиента
  • Управление на промени
 
Инструментът съдържа отворени въпроси, които дават възможност на участниците да посочат конкретно кои са нещата, които правят оценявания успешен и кои е необходимо допълнително да развие. 
 
 
Prometriks 360 ADVANCED се попълва онлайн на Assessia и отнема до 20 минути
 
Oценяващи: самооценка, ръководител, колеги, подчинени.
Език: български и английски
 
Разгледайте също:
 
 
Възползвайте се от безплатна персонализирана оферта!
 
 
Свържете се с нас на hr@prometriks.com или 0877839949 за повече информация и цени.