Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (Selector Pro 2)

Selector Pro 2 е стандартизиран инструмент за оценка на психологическата пригодност за извършване на професионални дейности с висока степен на обществен риск като например водач на ППС в публичния транспорт, машинист на влак или мотриса, авиодиспечер, пилот, оператор на реактор в АЕЦ, въоръжен охранител, полицай, военен и др.
 
Кога се прилага? 
 • Подбор за професионални роли с висока степен на риск за живота на индивида и другите
 • Оценка на психологическата съвместимост за упражняване на професии с висока степен на обществен риск.
   
Какво изследва? 
 • Агресивност
 • Враждебност
 • Склонност към конфликт с авторитети
 • Антисоциални нагласи и поведение
 • Импулсивност
 • Проблемни отношения с близките
 • Шизоиден стил
 • Странни мисли и преживявания
 • Суицидни идеации
 • Зависимости


Какво представлява? 
Selector Pro 2 съдържа 139 твърдения. Попълващият го трябва да определи в каква степен всяко от тези твърдения се отнася за него.  

 

Защо да го изберете?

 • Тестът намалява риска от тежки инциденти
 • Повишава сигурността при изпълнението на високо рискови дейности
 • Подпомага дейностите по ЗБУТ
   
Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 40 минути. 
Езици: Български, Руски, Македонски, Албански

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!