Тест за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на мениджъри (DARK FOUR)

DARK FOUR е личностен тест, с помощта на който се оценява в каква степен даден човек е склонен да проявява поведение, което в дългосрочен аспект може да навреди на компанията. Тестът е създаден от Прометрикс и е специално съобразен с бизнес средата в България.
 
Кога се прилага? 
 • При подбор и оценка на служители и кандидати за работа
 • Превенция на риск и предотвратяване на финансови загуби и етични конфликти
   
Какво изследва? 

Изследват се четири области на човешката личност, които са индикатор за поява на такъв тип поведения. Това са:

 • Манипулативност - склонност към използване на социални и професионални контакти, служебна информация и позиция в организацията, за постигане на лични цели.
 • Нарцисизъм - демонстриране на превъзходство спрямо останалите хора, преувеличаване на собствената значимост и желание да бъде в центъра на вниманието.
 • Импулсивност - безотговорност в поведението, «паразитен» стил на живот, честа смяна на местоживеенето и работата.
 • Меркантилност - непрекъснат стремеж към висок социален и финансов статус, склонност към неконтролирано харчене на пари и купуване на вещи.
   

Какво представлява? 
DARK FOUR съдържа 105 твърдения, свързани с различни нагласи и поведения в работата и ежедневието. Попълващият трябва да отбележи доколко е съгласен с всяко от тях.

 

Защо да го изберете?

 

 • Намалява риска от възникване на проблеми, които в дългосрочен аспект могат да навредят на компанията
 • Идентифицира служители, които създават токсична атмосфера в работата
 • Отличава хора, които не проявяват интегритет и коректност на работното място

 

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 20-25 минути. 
Езици: Български, Английски

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!