Тест за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на мениджъри (DARK FOUR 2.0)

DARK FOUR 2.0 е нова, подобрена версия на личностния тест DARK FOUR. Оценява склонност към поведения, които в дългосрочен план вредят на компанията. Тестът е създаден от Прометрикс и е специално съобразен с бизнес средата в България. 
 
Кога се прилага? 
 • При подбор и оценка на служители и кандидати за работа
 • ​За превенция на риск и предотвратяване на финансови загуби и етични конфликти
   

Какво изследва? 

Четири личностни черти, които са в основата на неетичното поведение:

 • Манипулативност - склонност към използване на социални и професионални контакти, служебна информация и позиция в организацията за постигане на лични цели.
 • Нарцисизъм - демонстриране на превъзходство спрямо останалите, преувеличаване на собствената значимост, егоцентризъм.
 • Импулсивност – безотговорно поведение, «паразитен» стил на живот, честа смяна на местоживеенето и работата.
 • Меркантилност - непрекъснат стремеж към висок социален и финансов статус, склонност към неконтролирано харчене.
   

Какво представлява? 
DARK FOUR 2.0 съдържа 110 твърдения, свързани с различни нагласи и поведения в работата и ежедневието. Попълващият трябва да отбележи доколко е съгласен с всяко от тях.

 

Защо да го изберете?

 • Намалява риска от възникване на сериозни проблеми в компанията вследствие липса на интегритет
 • Идентифицира служители, които създават токсична атмосфера в работата и не проявяват коректност на работното място
   

Какво подобрихме в DARK FOUR 2.0?

 • Добавени 2 нови скали за валидност на оценяването. Те показват дали попълващият е отговорил съзнателно на въпросите и не се е опитвал да се представи в по-благоприятна светлина.
 • Обновени норми на въпросника, което предоставя по-обективен резултат.
 • Нов интерактивен доклад - дава възможност за динамично разглеждане, сравнение и бързо ориентиране в текста и графиките.
 • Добавени ресурси към доклада с допълнителна информация за по-добро разбиране на резултатите.
 • Добавен Чек лист за идентифициране на поведенчески индикатори за контрапродуктивно поведение при мениджъри.
 • Обновено и актуализирано ръководство за работа с теста DARK FOUR 2.0

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 20-25 минути. 
Езици: Български, Английски

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!