Оценка на синдрома на бърнаут (Burnout-R)

Burnout-R е инструмент за оценка на професионалното прегаряне, базиран на три компонентния модел на синдрома на Кристина Маслах - емоционално изтощение, деперсонализация на околните и намалена професионална мотивация. Професионалното прегаряне най-често (но не само) засяга професионалисти, които полагат грижи или предоставят услуги за другите: лекари, медицински сестри, учители, социални работници, служители, ангажирани с обслужването на клиенти и пр.
 
Кога се прилага? 
 • Оценка на стреса и натоварването на работното място
 • Идентифициране на служители в риск от професионално прегаряне
 • Анализ на потребностите от обучение
 • Планиране на мерки за подобряване на управлението на стреса
   
Какво изследва? 
 • Емоционално изтощение
 • Деперсонализация
 • Занижени лични постижения
 • Общ индекс „Професионално прегаряне“

 

Какво представлява? 
Burnout-R съдържа 24 твърдения. Попълващият го трябва да определи колко често през последната година се е чувствал по посочения начин.

 

Защо да го изберете?

 • Идентифицира възможните причини за занижена мотивация и ефективност в работата
 • Подпомага програми за превенция на стрес и бърнаут
 • Открива потенциални проблеми във взаимоотношенията в компанията

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 10 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!