Тест за внимание (d2-R)

d2-R e ревизираната версия на един от най-известните тестове за изследване на вниманието и концентрацията, свързана с обработката на външни визуални стимули. Подходящ е за оценка на кандидати за работа и служители, чиято дейност се състои във визуална инспекция и проверка на качеството на различни изделия, както и за различни професионални роли с високи изисквания към вниманието и концентрацията (например професионални шофьори, машинисти, авиодиспечери, КИП и А техници, касиери, коректори и др.).
 
Кога се прилага? 
 • Оценка на психологическата пригодност за управление на МПС
 • Подбор на работници, извършващи визуален контрол на качеството в електрониката, фармацевтичната индустрия и други.
 • Оценка на влиянието на различни медикаменти върху вниманието и способността за шофиране
   
Какво изследва? 
 • Скорост за обработване на визуални стимули
 • Способност за разграничаване на сходни визуални стимули
 • Готовност за спазване на правила
   

Какво представлява? 
d2-R се състои от редици с визуални стимули, които изискват обработка чрез прилагане на прости правила. Задачите изискват бързина, точност и устойчивост на вниманието.   


Защо да го изберете?
Идентифицира кандидати, които:

 • бързо и точно преработват визуална информация
 • лесно засичат грешки и неточности
 • са внимателни и прецизни
 
Администрирацията на теста отнема 10 минути, на хартия. Обработва се чрез шаблони. 
Езици: Български

            

  

  Запитване

 

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!

Българска адаптация: Прометрикс
За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com.
 
 
 
Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ