Тест за оценка на личността в работата (BIP - 3rd edition)

Бизнес-ориентираният въпросник за оценка на личността (BIP - 3rd edition) е инструмент, който оценява личностните фактори с най-голям принос за успеха в професионалната дейност. BIP съчетава оценка на стила на работата и мотивацията и е особено подходящ за прилагане при подбор за среден и висш мениджмънт. Тъй като всяка професия предявява различни изисквания към хората, резултатите от теста не са „добри“ или „лоши“ - всичко зависи от съответствието между конкретните черти на личността и специфичните изисквания на дадената работа.

Кога се прилага? 
 • Подбор на кандидати за работа
 • Планиране на кариерата
 • Оценка на нуждите от развитие
 • Преструктуриране на организацията и др. 
   
Какво изследва? 

Биснес-ориентирания въпросник за личността оценява 14 личностни фактора, групирани в 4 области:

Мотивация

 • Ориентация към резултати 
 • Стремеж към подобрения
 • Мотивация за лидеррство
   

Стил на работа 

 • Внимание към детайла
 • Гъвкавост
 • Решителност
   

Социални умения

 • Емоционална компетентност
 • Общителност
 • Дружелюбност
 • Работа в екип
 • Оказване на влияние 
   

Стабилност

 • Емоционална устойчивост
 • Работа под напрежение
 • Увереност
   

Какво представлява? 
BIP съдържа 210 твърдения, описващи поведения и реакции в различни работни ситуации. Участникът трябва да отговори на твърденията, като посочи доколко даденото поведение или реакция са характерни за него.


Защо да го изберете?

 • Цялостна и ефективна оценка на ключови личностни характеристики за професионалния успех
 • Спомага за откриването на точния подход за мотивиране и развитие на служителя
 • Оценява soft skills, които са в основата на високата ефективност при работа с хора

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 45 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!