Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността (BIP-6F)

BIP-6F е кратката версия на бизнес-ориентирания въпросник (BIP), използван за оценка на личностни характеристики на кандидати за работа и вече наети служители в много немски, австрийски и швейцарски организации. Тестът е специално адаптиран, стандартизиран и нормиран за България. Оценява 6 глобални личностни показателя, които определят реакциите и подхода на хората в много и разнообразни работни ситуации.   
 
Кога се прилага? 
 • Подбор на кандидати за работа
 • Подобряване на ефективността на екипи в различни организации
 • Управление на приемствеността
 • Кариерно консултиране
   
Какво изследва? 
 • Ангажираност
 • Подход към работата
 • Доминантност
 • Социални умения
 • Сътрудничество
 • Стабилност
   

Какво представлява? 
BIP-6F съдържа 48 твърдения, описващи поведения и реакции в различни работни ситуации. Участникът трябва да отговори на твърденията, като посочи доколко даденото поведение или реакция са характерни за него.


Защо да го изберете?

 • Бърза и обективна оценка на най-базисните и ключови личностни характеристики за професионалния успех
 • Спомага за откриването на точния подход за мотивиране и развитие на служителя
 • Оценява soft skills, които са в основата на високата ефективност при работа с хора

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 10 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!