Новини

2021: Равносметка

2021: Равносметка

В България 2021-ва година беше белязана от продължаващата борба с пандемията и от немалко политически емоции. На фона на този сложен контекст, в Прометрикс сме щастливи, че продължаваме да помагаме на нашите клиенти да стават все по-успешни.

Постигнахме доста през изминалата година и се гордеем с това.

  • Пуснахме нова версия на един от най-използваните ни инструменти - теста за оценка на интегритет при мениджъри Dark Four 2.0. Тя включва обновен доклад с резултати от теста и две скали за валидност на отговорите.
  • Разширихме позициите си на международния пазар с I-C Quest - международната версия на друг наш много успешен тест - Integrity Check. I-C Quest може да се използва за всички европейски граждани, които владеят английски език, с цел оценка на интегритет и риск от контрапродуктивно поведение.
  • Лансирахме дълго чаканата 360 Assessia - първата българска платформа за 360-градусова обратна връзка. Тя съчетава експертния опит на Прометрикс и съвременните технологични решения, за да гарантира лесно и ефективно 360° оценяване. 360 Assessia дава на българските специалисти възможност да боравят с гъвкав инструмент, с който имат пълен контрол над процеса на 360-градусова обратна връзка.
  • Стартирахме нашето партньорство с Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” за създаване на Център за оценяване, оборудван с с модерни инструменти, който ще способства повишаването на качеството на обучителния процес за хората в корабоплаването.
  • Дадохме възможност на нашите клиенти да използват тестове по удобен и достъпен начин чрез абонаментен план. Абонаментният план на Прометрикс включва неограничено оценяване с широко приложимия личностен тест (Job Fit Quest) и цели 4 теста за интелигентност (Numerical Reasoning Test, Verbal Reasoning Test, Abstract Reasoning Test и Mechanical Reasoning Test).

През 2021-ва година активно провеждахме обучения на българските специалисти, които искат да използват обективно оценяване в своята работа; индивидуални оценявания за подбор или развитие; проекти за 360-градусова обратна връзка; Центрове за оценка и развитие; анкети за оценка на удовлетвореността на хората в компаниите; тренинги за лидери и  много други.

Като екип от психолози за нас психичното здраве е приоритет и в изминалите 12 месеца полагахме допълнителни усилия да подчертаем колко важно е благополучието на хората в компаниите и подкрепяхме нашите клиенти в грижата за техните служители.

Последно, но най-важно – благодарим Ви, че и тази година избрахте Прометрикс и ни удостоихте с Вашето доверие!

Нека следващата година бъде по-здрава, благодатна и много успешна за всички!