Новини

Представяме Ви 360 Assessia – Първата българска платформа за 360-градусова обратна връзка!

Представяме Ви 360 Assessia – Първата българска платформа за 360-градусова обратна връзка!

360-градусовата оценка (360-degree feedback) е мощен инструмент за подобряване на работното представяне. При него поведението на човека в работата се оценява по ключовите за позицията компетентности от различни гледни точки – самооценка, оценка от ръководител, колеги, подчинени и/или клиенти. Това всеобхватно и задълбочено оценяване дава възможност да се очертаят силните страни и зоните за подобрение и да се заложат конкретни цели в плана за развитие.

360 Assessia e платформа, специално създадена за самостоятелно използване от HR и Learning & Development специалистите в компаниите при провеждане на проекти за 360-градусово оценяване. Платформата дава пълен контрол над процеса и изключителна гъвкавост на водещия проекта, като:

  • Имате свобода при избора на въпросник. Използването на подходящ въпросник за 360-градусово оценяване е основна част от успешния проект за 360-градусова обратна връзка. В 360 Assessia имате достъп до утвърдените въпросници на Прометрикс – 360 Basic (измерва 6 компетентности: Стратегическо мислене, Планиране и Организиране, Ориентация към резултати, Лидерство, Работа в екип и Ефективна комуникация)  и 360 Advanced (измерва 9 компетентности, като към тези на 360 Basic се добавят Визия за пазара, Управление на промени и Фокус върху клиента). Имате възможност също така да създадете нов, напълно индивидуализиран въпросник или да качите на платформата готов въпросник, който вече се използва в компанията при 360-градусово оценяване.
  • Изпращате покани и напомняния напълно автоматично. При настройването на Вашия проект за 360-градусова обратна връзка 360 Assessia изпраща към участниците всички необходими покани и напомняния на зададените дати без необходимост от допълнителни действия от Ваша страна.
  • Следите броя на попълвания в реално време и генерирате доклади с едик клик. През цялата продължителност на проекта можете да видите актуалния статус на попълвания. Когато имате необходимите данни, генерирате доклад от 360-градусовото оценяване за всеки участник. 360 Assessia дава възможност за генериране на доклади на български и английски език.

360 Assessia Ви заинтригува? Научете повече на официалното представяне на платформата!
То ще се проведе онлайн, на 5.10.2021 г., от 16.00 часа. Събитието е напълно безплатно, но изисква предварителна регистрация ТУК.

За повече информация и цени можете да се свържете с нас на + 359 877 839 949 или на hr@prometriks.com