Оценка на мотивацията (AMI)

AMI (Achievement Motivation Inventoryоценява широк спектър от мотивационни фактори, които влияят пряко на успеха в различни професионални роли. Резултатите от него могат да бъдат използвани както за подбор на кандидати за работа, така и за повишаване на мотивацията и резултатите на вече наети служители. 
 
Кога се прилага? 
 • Подбор на кандидати за работа за различни изпълнителски и управленски длъжности
 • Подобряване на представянето в работа
 • Подобряване на екипната ефективност
 • Планиране и управление на кариерата
   
Какво изследва? 
 • Самообладание – готовност за справяне с предизвикателства и риск от неуспех
 • Адаптивност – приспособяване към промени и справяне в неочаквани социални ситуации
 • Автономност – повишаване на мотивацията и резултатите посредством предоставяне на автономност  
 • Търсене на предизвикателства – амбиция за себедоказване, готовност за ангажиране с трудни задачи и проекти
 • Самоувереност – увереност в собствените възможности
 • Доминантност – увереност в различни социални ситуации
 • Дългосрочно планиране – преследване на високи и дългосрочни кариерни цели
 • Желание за учене – готовност за учене, свързано с работата
 • Конкурентност – повишаване на резултатите в конкурентна среда
 • Предпазливост – готовност за полагане на допълнителни усилия за намаляване на риска от неуспех
 • Ангажираност – сила на професионалната мотивация, амбиции, важност на професионалната кариера
 • Удовлетвореност от постиженията – наличие на високи вътрешните стандарти за ефективност и продуктивност, базирани на професионални постижения в миналото
 • Стремеж към статус – стремеж към придобиване на висок социален статус
 • Вглъбеност в работата (Flow)
 • Отношение към успеха – вътрешен локус на контрол, обясняване на резултатите с личностни причини (мотивация, липса на мотивация, надценяване, подценяване и пр.)
 • Упоритост – настойчивост при преодоляване на трудностите
 • Самодисциплина – умение за приоритизиране и за концентриране върху най-важното в работата
   

Какво представлява? 
AMI съдържа 170 твърдения. Участникът трябва да отговори на тях, като посочи доколко описаните в тях поведения или реакция са характерни за него. 

Защо да го изберете?

 • Дава ясна информация за това какво мотивира служителите в работата им
 • Спомага за прилагане на ефективни методи за управление на хора
 • Подпомага провеждането на коучинг и програми за развитие в компанията

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 30-40 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!