Тест за оценка ефективността на лидерските решения (Leadership Judgment Indicator)

Leadership Judgement Indicator (LJI) е тест със ситуации, който оценява едновременно качеството на лидерските решения и предпочитаните лидерски стилове. Съгласно модела на теста, няма един-единствен лидерски стил, който да е подходящ при всякакви условия и ситуации. Вместо това лидерът трябва да търси най-подходящия подход като вземе предвид важността на проблема, компетентността и мотивацията на хората си и своите собствени потенциали.
 
Кога се прилага? 
 • Подбор за ръководни позиции
 • Промотиране на служители на ръководни позиции
 • Развитие на ръководители в организациите 
 • Анализ на потребностите от развитие на лидерски умения
   
Какво изследва? 

LJI оценява предпочитанията към четирите основни лидерски стила:

 • Директивен – лидерът взима решения, а сътрудниците ги изпълняват
 • Консултативен – лидерът взима решенията, но се консултира с екипа си
 • Консенсусен – всички членове на екипа участват във вземането на решението
 • Делегиращ – лидерът делегира отговорността за решението на подходящ служител

В зависимост от лидера, екипа и конкретния проблем, всеки един от тези стилове може да бъде повече или по-малко подходящ. LJI съдържа специален алгоритъм, чрез който оценява точността на преценката и същевременно идентифицира предпочитанията на лидера към използването на даден стил, независимо от обстоятелствата.
 

Какво представлява? 
LJI съдържа 16 казуса, в които участникът е поставен в ролята си на ръководител. За всеки казус са дадени по 4 възможни решения. Задачата е да определи доколко е подходящо е всяко едно от тези решения в конкретната ситуация. 

 

Защо да го изберете?

 • Дава информация за предпочитания лидерски стил и до каква степен той е ефективен в работата
 • Идентифицира зоните за развитие на лидери, дори на най-ниско управленско ниво
 • Показва способността на оценявания да балансира между постигане на бизнес резултати и запазване на мотивацията на екипа

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 40 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: Hogrefe
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!