Блог

Оценяване с тестове при развитие на лидерите в организацията

Оценяване с тестове при развитие на лидерите в организацията

Нека илюстрираме една изключително често срещана проблемна ситуация в ежедневието на HR професионалиста: разполагаме с прекрасен експерт – компетентен, мотивиран, съвестен. Той или тя е перфектният човек, който да стане ръководител на екипа, защото притежава задълбочени познания за процеса и е ефективен. Но като мениджър среща много трудности – резултатите на екипа не са това, което се очаква, мотивацията спада, започва да влиза в конфликти с колегите. Защо се получава така и как да го избегнем?

Ясно е, че не всеки е „роден лидер“. Със сигурност някои с лекота влизат в тази роля. Още на детското игрище можеш да ги видиш да организират футболния отбор или да измислят нови игри, в които всички други деца се впускат с ентусиазъм. Тези хора, чиито личностни предизпозиции ги правят естествени лидери, като възрастни лесно се вписват в ръководна роля. Но като дял от работещите, те не са много и неминуемо се налага мениджърски функции да се поемат и от хора, на които управлението им идва недотам „отвътре“.

Съвременните организации, разбира се, поставят голям приоритет върху грижата за развитието на своите лидерски екипи и влагат много в различни програми, обучения и семинари, за да ги подкрепят. Но дори най-качествения и добре структуриран тренинг, няма да бъде особено ефективен, ако не покрива нуждите от обучение на конкретния човек. Именно при определянето на потребностите от развитие идва ролята на оценяването с психологически тестове.

Какви тестове могат да се използват за развитие на лидери?

Лидерски тестове

Лидерските тестове са обективни инструменти, при които попълващият трябва да намери правилното решение на казус/хипотетична ситуация. Казусите са специално конструирани, така че да симулират различни ситуации от лидерското ежедневие. Резултатите от такъв тест дават възможност да се види колко точна е преценката на човека за правилният ход в определена ситуация. Също така на база на резултатите могат да се изведат силните страни на попълващия – кои лидерски стилове използва точно и ефективно, в какви ситуации се ориентира най-добре, както и кои са зоните му за подобрение – кои от лидерските стилове използва неточно и къде трябва да се наблегне в неговото/нейното развитие.

Прометрикс разполага с два лидерски теста – Leadership Judgement Indicator (LJI) и Leadership Style Assessment (LSA). LJI и LSA са стандартизирани за България с извадки от мениджъри на различни нива в широк спектър от компании.

LJI е базиран върху изключително популярния модел за ситуационното лидерство. Тестът измерва предпочитанието и точността на преценката за всеки един от четирите лидерски стила в ситуационното лидерство – директивен, консултативен, консенсусен и делегиращ. Подходящ е както за оценяване на потребности от развитие на настоящи ръководители, така и за оценяване на лидерския потенциал при хора, които все още не са били на ръководна позиция.

LSA има своята теоретична основа в модела за трансформационното лидерство (Full Range of Leadership Model) на Бас и Аволио. Тестът идентифицира „трансформационните“ лидери в организациите – тези с визия за бъдещето, но и с харизма, която увлича и окуражава околните. Същевременно ясно показва силните страни на лидерите и областите им за развитие. LSA е подходящ за хора на по-високи позиции, чиято роля предполага необходимостта не просто да управляват, а да вдъхновяват своите сътрудници.

Личностни въпросници

При оценяване, свързано с развитие на лидери, най-често лидерският тест се комбинира с личностен въпросник. Това дава възможност да се види не просто кои лидерски стилове трябва да доусъвършенства човека, а и къде се коренят проблемите в дълбочина. Възможно е например един ръководител с ниска общителност да има трудности при прилагането на консултативния и консенсусния лидерски стил. При него подходът би бил съвсем различен в сравнение с някой, който избягва консултативния и консенсусния лидерски стил, защото е перфекционист, по-контролиращ е и му е трудно да споделя отговорност. И двете неща биха могли да обяснят описаната в началото на статията ситуация, а личностният въпросник ще ни даде ценна насока как да се работи с този нов ръководител.

За оценяване при развитие на ръководители най-подходящите личностни въпросници са NEO-PI-3 и BIP 3rd Edition – Бизнес ориентиран въпросник за оценка на личността. Тези два теста са достатъчно подробни и дават информация за личностния профил на оценявания човек, която може лесно да се свърже с поведението в лидерска роля.

Използването на тестове при планирането на развитие в организацията значително подобрява ефективността на обученията. От една страна това се дължи на по-точното таргетиране на предлаганите тренинги и ресурси. Допълнително този подход има позитивен ефект върху мотивацията на хората за промяна, защото те усещат, че компанията не им налага обучения „на сляпо“, а се съобразява с техните реални нужди и способности. Комбинацията от лидерски тест и личностен въпросник позволява в плана за развитие на ръководителите да се заложат цели, които са съобразени с йерархията на потребностите от развитие, а също надграждат пълноценно качествата и потенциала на човека.

Ако пък търсите цялостен подход в развитието на лидерите в организацията, разгледайте нашата програма The I in Leader

Photo by George Milton from Pexels