THE I IN LEADER – Програма за развитие на лидерите в организацията

Всеки човек е личност далеч преди да стане ръководител. Личностните качества определят до голяма степен лидерския стил – както потенциала за големи успехи, така и трудностите.

Програмата за развитие на лидери се базира на индивидуални консултации с всеки участник. Преди консултацията експертите на Прометрикс провеждат оценяване с два теста – изготвяне на пълен личностен профил с NEO-PI-3 и с Leadership Judgement Indicator - най-добрия лидерски тест на българския пазар. По време на консултацията се извеждат връзките между личността и предпочитаните лидерски стилове. Очертават се силни страни и зони за подобрение, коментират се стратегии за развитие.

След индивидуалните консултации има възможност да организираме среща с представители на компанията (HR специалисти и/или преки ръководители на участващите лидери) за презентиране на общи тенденции в лидерските стилове. В срещата се коментират насоки за следващи стъпки при развитие на лидерите в организацията.

Включва:

  • Индивидуална среща на всеки участник с консултант на Прометрикс, фокусирана върху подобряване на лидерските умения според личността (продължителност 1 ч.)
  • Пълен личностен профил с въпросник NEO-PI-3 за всеки участник
  • Оценка на предпочитания лидерски стил и ефективното прилагане на различните лидерски стилове за всеки участник с Leadership Judgement Indicator
  • Презентация с общи тенденции в лидерските стилове и насоки за развитие на лидерите в организацията (опционално)

 

За повече информация и цени можете да се свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com.

Разгледайте и останалите ни програми за развитие и психологическо благополучие на служителите:

MOTIVACTION – Програма за повишаване на мотивацията в екипа

TEAMOTION – Програма за подобряване на емоционалната интелигентност

EXPLORE THE POWER OF TYPE – Програма за ефективна работа с различни личностни типове

BURNOUT, STAY AWAY – Програма за превенция на бърнаут