Въпросник за изследване на личността (NEO-FFI-3)

NEO-FFI-3 е инструмент, който оценява петте основни дименсии на личността, известни в психологията като «Голямата Петорка» - характер, воля, вътрешна енергия или темперамент, емоции и отвореност към нов опит. Той е бюджетната версия на NEO-PI-3 и дава възможност за по-бързо попълване на въпросника. Подходящ е за оценка на лица в организациите независимо от тяхната длъжност, но се препоръчва  в различните ситуации, когато не е оправдано, целесъобразно или възможно да се използва стандартната версия на теста, като например в тиймбилдинг, център за развитие, за оценка на напредъка в развитието или за оценка на ефекта от обучения.
Кога се прилага? 
 • Професионален подбор на персонал
 • Идентифициране на таланти на изпълнителски позиции
 • Като част от тиймбилдинг или център за развитие
 • За оценка на напредъка в развитието или на ефекта от обучения
 • За анализ на потребностите от обучение
   
Какво изследва? 

NEO-FFI-3 оценява петте фактора от «Голямата Петорка» и различните комбинации от тях:

 • Подход към работата
 • Емоционална нестабилност
 • Енергия
 • Насоченост към другите
 • Отвореност към нов опит
   

Какво представлява? 
NEO-FFI-3 съдържа 60 твърдения. Участникът трябва да отговори на тях, като посочи доколко описаните в тях поведения или реакция са характерни за него.

Защо да го изберете?

 • Предлага много добър баланс между икономичност и полезност на информацията, която той предоставя
 • Може да се използва в случаи, когато времевите ограничения са определящи (например като част от тиймбилдинг, център за развитие и т.н.)
 • Помага за откриването на правилния подход за мотивиране и развитие на служителите

 

Администрира се онлайн през Assessia и отнема около 15 минути. 
Езици: Български

            

  

  Запитване


За повече информация и цени можете да се  свържете с нас на 0877839949 или на hr@prometriks.com

 

Търсите нещо друго? Разгледайте нашия КАТАЛОГ С ТЕСТОВЕ
 

Издател: PAR
Българска адаптация: Прометрикс

Тестът е специално стандартизиран и нормиран за България!